Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:andmetüübihaldus:mitme_kasutaja_valik

Export page to Open Document format

Mitme kasutaja valik

Milleks?

Mitme kasutaja valiku väli on seotud kasutaja staatilise andmetüübiga st, et mitme kasutaja valiku välja valikud võetakse süsteemi kasutajate hulgast.

Kuidas seadistada?

Vaata väljade üldiseid seadistusvõimalusi siit.

Vaikimisi väärtus

Väljale on võimalik seadistada vaikimisi väärtust. Näiteks võib olla tarvidus, et automaatselt kuvatakse dokumendi/objekti lisamisel valitud grupi liikmeid. Vt lähemalt välimuse plokist "Valitavad kasutajad gruppides". .

Plokk "Välimus"

 • Suurus - välja suurus

Loo omaniku seos. Soovitatav mitte kasutada. Funktsionaalsus on säilitatud süsteemi ühildavuse huvides. Antud funktsionaalsuse kasutamine võimaldab luua seose kõikide kasutajate kaartidega, kes on lisatud mitme kasutaja valikväljale.

 • Muu
  • Filtreeri → Mitte aktiveeritud - Kasutajaid valikuaknas ei kuvata.
  • Filtreeri → Filtreerimise režiim - Nime väljal otsitakse kogu väljal oleva info hulgast (sisaldab) või väljal olevate andmete alguse järgi (algab).
  • Grupi filter → Mitte aktiveeritud - väljal ei kuvata grupivaliku menüüd.
  • Grupi filter → Grupp - grupivaliku menüüs on vaikimisi määratud ainult 1 määratud grupp.
  • Valitavad grupid → Grupp - kasutajate valiku aknas on võimalik valida lisaks kasutajatele ka määratud gruppe (kasutajate loetelus on grupid eristatavad tärniga). Mitme grupi määramiseks hoida all Ctrl-klahvi. Vastav muutuja (Enables groups in MUSEL selection) peab konfiruratsiooni failis olema sisse lülitatud (seda teeb IT-administraator).
  • Valitavad kasutajad gruppides - grupivaliku menüüs kuvatakse määratud grupid ja kasutajate valikus ainult määratud gruppide liikmed. Mitme grupi määramiseks hoida all Ctrl-klahvi. Vastav muutuja (Enables groups in MUSEL selection) peab konfiguratsiooni failis olema sisse lülitatud (seda teeb IT-administraator). Vaikimisi väärtuse seadistamiseks valige soovitud grupp, kust toodaks kõik grupis olevad kasutajad üle ning linnutage väli „Vali kasutajad“.
  • Nähtavad nupud - Valitud nuppe kuvatakse kasutajale grupi liikmete valimisel.
  • Initsialeerimisel → Vali kasutajad - vaikimisi määratud grupi liikmed on vaikimisi valitud (parempoolsesse aknasse). Juhul kui ühtegi gruppi pole valitud, määratakse valituks kõik süsteemi kasutajad.

Mitme kasutaja valiku väljal pole hetkel dubleerimise tuge.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/andmetüübihaldus/mitme_kasutaja_valik.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)