Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:link_avalikule_liidesele

Export page to Open Document format

Kodaniku teavitamine registreeritud dokumendist

Milleks?

Avaliku teabe seaduse üldjuhendis on järgmised soovitused:
2. Digitaalselt saabunud pöördumisele on soovitatav saata ka automaateavitus dokumendi kätte saamise kohta. See välistab kodanike täiendavad pöördumised/küsimused dokumendi kohale jõudmise kohta.
3. Eriti soovitav on infotehniline lahendus, mis võimaldab pöördumise esitajale teatada tema asjaajamisnumbri, millega isik saab oma menetluskäiku dokumendiregistris või muus menetlusregistris ise jälgida.

(Allikas: Avaliku teabe seaduse üldjuhend, „§ 11. Kuidas aidata vältida teabenõude ja selgitustaotluse segiajamist?“, Tallinn 2010-2014)

Selle soovituse järgimiseks on WD-s andmetüübi teavitustes võimalik määrata, et teavituse link viitab avalikule liidesele. Avaliku linki kasutades saavad näiteks KOV'd teha teavituse reegli, kus peale kodanikult saabunud dokumendi registreerimist saadetakse kodanikule automaatne teavitus registreerimise kohta koos lingiga Webdesktopi avalikule liidesele.

Kuidas seadistada?

  1. Avage vastava andmetüübihalduse seadistused nt „Haldamine“ → „Kirjavahetus“ → „Saabunud dokument“ → „Muuda tüüpi“.
  2. Kerige „Teavitused“ plokki. Vajutage „Lisa uus“ nuppu.
  3. Avaneb teavituse reegli lisamise aken. Vt üldinfot teavituste kohta siit.
  4. Andmetüüp peab sisaldama e-postiaadressi tüüpi välja ning see peab olema valitud teavituse reeglistikku. Ühtlasi peab iga dokumendi registrikanne sisaldama e-postiaadressi, millele süsteem peaks automaatselt edastama e-postiteavituse.
  5. Seadistage teate teema ning sisu, mis eelneb avaliku liidese lingile. E-postiteate sisule lisatakse link vastavalt registrikande juurdepääsupiirangule. Juhul kui dokumendi juurdepääsupiirangu staatuseks on „Ära näita avalikus liideses“, siis e-postiteatele linki kaasa ei panda.
  6. Valige „Avalik link“ → „Jah“.
  7. Seadistage teavituse tingimus, millal läheb automaatne teavitus välja nt samal päeval dokumendi registreerimiskuupäevaga.

Näide avalikustamata dokumendist:
Teie kiri on registreeritud.
ID: 74936
Dokument: 2-14/18, Teabepäring xxx teemal, J.J (74936)
Link puudub, sest kanne ei ole avalikus liideses nähtav!

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/link_avalikule_liidesele.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)