Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:tavakasutajale:kysitlused

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wd:tavakasutajale:kysitlused [2015/01/19 14:57]
admin
wd:tavakasutajale:kysitlused [2019/08/08 02:06] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
 +~~ODT~~
 ====== Küsitluse loomine ====== ====== Küsitluse loomine ======
 +
 +^Alates WD versioonist|13.10.2014|
 +^Täiendatud oluliselt|01.02.2019|
  
 ===== Milleks? ===== ===== Milleks? =====
  
-Küsitluste moodul võimaldab koostada nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusi kasutades tekstilahtreid, ​valikuid ja märkeruute. Aktiivne küsitlus kuvatakse kasutaja avalehel spetsiaalses plokis. Küsitluse saab luua administraator ja tavakasutaja,​ kes kuulub küsitluse ​administraatorite ​gruppi ​kuuluv isik.+Küsitluste moodul võimaldab koostada nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusikasutades tekstilahtreid, ​valikväärtusi jt andmeväljatüüpe. Aktiivne küsitlus kuvatakse kasutaja avalehel spetsiaalses plokis. Küsitluse saab luua administraator ja tavakasutaja,​ kes kuulub küsitluse ​toimetajate ​gruppi. ​
  
-===== Kuidas seadistada? =====+===== Kuidas seadistada ​küsitluse toimetajate gruppi? =====
  
-<note important>​Küsitlused peavad ​olema aktiveeritud konfiguratsioonifailist. Küsitluse aktiveerimiseks võtke ühendust WebDesktopi kasutajatoega. </​note>​+Küsitluste toimetajate grupi saate määrata [[wd:​administraatorile:​struktuuripuu#​töölaua_seadistamine|töölaua seadistustest]]. 
 + 
 +  - Lisage uus grupp küsitluste toimetajate tarvis, kui sobilikku veel olemas pole. 
 +  - Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Töölaud“. 
 +  - Klõpsake rohelist „Muuda“ nuppu. 
 +  - Valige "​Küsitluste haldajad"​ väljale küsitluste toimetajate grupp. Klõpsake "​Salvesta"​. 
 + 
 +===== Kuidas koostada küsitlust? ===== 
 + 
 +<note important>​Küsitluste avalehe plokk peab olema aktiveeritud konfiguratsioonifailist, et seda kuvataks avalehel. Küsitluse ​avalehe ploki aktiveerimiseks võtke ühendust WebDesktopi kasutajatoega ​ning öelge, kuhu avalehel plokk paigutada tuleks. </​note>​
  
   - Küsitluse lisamiseks valige "​Haldamine"​ -> "​Küsitlused"​.   - Küsitluse lisamiseks valige "​Haldamine"​ -> "​Küsitlused"​.
   - Avaneb (olemasolevate) küsitluste nimekirjavaade,​ kus klõpsake {{:​wd:​lisa_uus_roheline.png?​100|}} nuppu.   - Avaneb (olemasolevate) küsitluste nimekirjavaade,​ kus klõpsake {{:​wd:​lisa_uus_roheline.png?​100|}} nuppu.
-  - Avaneb uue küsitluse lisamise aken. {{ :wd:küsitluse_koostamine.png |}} Seadistada on võimalik järgnevat:+  - Avaneb uue küsitluse lisamise aken. {{ :wd:uue_kysitluse_lisamine2.png |}} Seadistada on võimalik järgnevat:
     *Nimetus - küsitluse nimetus.     *Nimetus - küsitluse nimetus.
-    *Alguskuupäev - küsitluse kuvamise alguskuupäev küsitluse täitjatele. +    ​*Sissejuhatus <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</​color>​ - küsitluse tutvustamiseks,​ mis on küsitluse korraldamise eesmärgiks jms. 
-    *Lõpu kuupäev ​- küsitluse kuvamise lõpu kuupäev küsitluse täitjatele.+    *Failid <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</​color>​ - küsitlusele vastamisega seotud failid. 
 +    ​*Alguskuupäev - küsitluse kuvamise alguskuupäev ​ning kellaaeg ​küsitluse täitjatele. 
 +    *Lõpukuupäev ​- küsitluse kuvamise lõpu kuupäev ​ning kellaaeg ​küsitluse täitjatele. Pärast kuupäeva möödumist ei kuvata küsitlust enam avalehel ning sellele pole võimalik vastata.
     *Kuva avalehe plokina - määrab, kas küsitlust kuvatakse nende töötajate avalehel, kes on määratud grupi õiguste kaudu küsitluste täitjateks.     *Kuva avalehe plokina - määrab, kas küsitlust kuvatakse nende töötajate avalehel, kes on määratud grupi õiguste kaudu küsitluste täitjateks.
     *On anonüümne - kui küsitlus on määratud anonüümseks,​ siis ei saa tulemuste nägijad kindlaks teha küsitlusele vastajat.     *On anonüümne - kui küsitlus on määratud anonüümseks,​ siis ei saa tulemuste nägijad kindlaks teha küsitlusele vastajat.
Rida 21: Rida 36:
     *Küsitluste täitjad - grupp, kelle avalehel kuvatakse küsitlust.     *Küsitluste täitjad - grupp, kelle avalehel kuvatakse küsitlust.
     *Tulemuste nägijad - grupp, kes näeb küsitluse tulemusi.     *Tulemuste nägijad - grupp, kes näeb küsitluse tulemusi.
 +    *Tulemused nähtavad <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</​color>​ - vaikimisi on tulemused nähtavad kohe kõigile, kellel on õigus tulemusi näha. Võimalik on aga küsitluse loomisel seada piirang, et tulemused muutuvad nähtavaks alles siis, kui kõik osalejad on vastanud või kui küsitluse lõpukuupäev on möödunud.
     *Küsitluse looja näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on küsitluse loojal õigus näha tulemusi.     *Küsitluse looja näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on küsitluse loojal õigus näha tulemusi.
     *Töölaua admin näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on [[wd:​administraatorile:​administraatorite_tasemed#​töölaua_administraator|töölaua administraatoril]] õigus näha tulemusi.     *Töölaua admin näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on [[wd:​administraatorile:​administraatorite_tasemed#​töölaua_administraator|töölaua administraatoril]] õigus näha tulemusi.
Rida 28: Rida 44:
   - Küsimuse lisamiseks valige "Lisa uus element"​. Valige küsitluse väljatüüp:​   - Küsimuse lisamiseks valige "Lisa uus element"​. Valige küsitluse väljatüüp:​
     * tekstilahter - vaba tekstiväli;​     * tekstilahter - vaba tekstiväli;​
-    * raadionupp - kahe väärtuse valik nt jah/ei;+    * raadionupp - kahe kuni mitme väärtuse valik nt jah/ei;
     * märkeruut - etteantud vastuste valik märkeruutudena;​     * märkeruut - etteantud vastuste valik märkeruutudena;​
     * loendiboks - etteantud vastuste valik ripploeteluna.     * loendiboks - etteantud vastuste valik ripploeteluna.
-  - Nt loendiboksi ​väljatüübi puhul avaneb ​küsimuse lisamise ​järgmine aken. {{ :​wd:​küsitlus_loend.png |}}+  - Nt raadionupu ​väljatüübi puhul avaneb järgmine aken. 
     *On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik.     *On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik.
     *Vastuste valikud kirjutage üksteise alla.     *Vastuste valikud kirjutage üksteise alla.
-    *Kui küsimus on koostatud, vajutage "Lisa uus" nuppu.+    *Kui küsimus on koostatud, vajutage "Lisa uus" nuppu. ​{{ :​wd:​lisa_uus_raadionupp.png |}} 
 +  - Küsimuse muutmiseks, dubleerimiseks,​ kustutamiseks või küsimuste järjekorra muutmiseks liikuge lisatud küsimuse peale nii et see oleks kuvatud tumehallil taustal. 
 +    * {{:​wd:​webdk_icon_edit.gif|}} - muuda küsimust;​ 
 +    * {{:​wd:​note_new.gif|}} - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</​color>​ dubleeri küsimus; 
 +    * {{:​wd:​webdk_icon_delete.gif|}} - kustuta küsimus; 
 +    * {{:​wd:​suunamise_muutmine_noolekesed.png|}} - küsimuste järjekorra muutmiseks. {{ :​wd:​küsimuste_järjekorra_muutmine.png |}}
  
-  ​[[wd:​tavakasutajale:​kysitlusele_vastamine|Vt lisaks ​küsitlusele ​vastamist tavakasutajajuhendist]]+<note important>​Küsitlus tekib avalehele, kui see on aktiivne ning sisaldab vähemalt ühte küsimust.</​note>​ 
 + 
 +==== Küsimuse muutmine ==== 
 + 
 +Küsimuse muutmiseks klõpsa küsimuse juures vastavat ikooni {{:​wd:​webdk_icon_edit.gif|}}  
 + 
 +Avaneb küsimuste muutmise aken, kus saad muuta järgmist:​ 
 +    ​Elemendi tüüp - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</​color>​ nt loendi asemel valida märkeruut;​ 
 +    * Küsimus; 
 +    * On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik;​ 
 +    * Valikud - võimalik muuta valikväärtuseid;​ 
 +    * Vastus kommenteeritav - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</​color>​ kas on võimalik vastust kommenteerida;​ 
 +    * Vastuse kommentaar nõutud - <color blue>(WD 5.4.2 - 03.05.2018)</​color>​ kas vastuse kommentaari on kohustuslik lisada või mitte. 
 + 
 +{{ :wd:​tavakasutajale:​küsimuse_muutmine.png?​800px ​|}} 
 + 
 +==== Küsitluse dubleerimine ==== 
 + 
 +<color blue>(WD 5.3.6 - 09.08.2017)</​color>​ 
 + 
 +Küsitlust on võimalik dubleerida. Selleks on küsitluse vaatamisvormil nupp "​Dubleeri"​. 
 + 
 +===== Kuidas vastata ​küsitlusele? ===== 
 + 
 +Küsitlusele on võimalik vastata avalehe kaudu.  
 + 
 +  - Kirjutage oma vastused ning vajutage "​Vasta"​. 
 +  - Süsteem küsib täiendavat kinnitust. Juhul kui Te ei soovi vastuseid muuta, vajutage "​OK"​. Kui aga soovite teha muudatusi, vajutage "​Tühista"​. {{ :​wd:​küsitlusele_vastamine_avaleht.png |}} 
 +  - Kui olete oma vastused kinnitanud, kuvatakse Teile teadet "​Täname küsitlusele vastamast!"​ 
 +  - Kui Teil on õigus näha tulemusi, suunatakse Teid tulemuste koondlehele. {{ :​wd:​küsitluse_tulemused.png |}} 
 +  - Juhul, kui Teil pole õigust tulemusi näha, juhitakse Teid tagasi avalehele. 
 + 
 + 
 +===== Küsitluse tulemuste vaatamine ===== 
 + 
 +Küsitluse tulemusi näevad määratud isikud, see seadistatakse küsitluse loomisel grupi õigused plokis. <color blue>(WD 5.2.3 - 04.11.2016)</​color>​ Kui küsitlusele on seatud piirang, kus küsitluse tulemused muutuvad nähtavaks alles siis, kui kõik kasutajad on küsitlusele vastanud või kui küsitluse lõpukuupäev on möödunud, siis seni ei kuvata küsitluse tulemusi kellelegi. 
 + 
 + 
 +==== Kuidas saada teada isikute nimed, kes pole veel küsitlusele vastanud? ==== 
 + 
 +^Alates WD versioonist|5.2.3 - 04.11.2016| 
 + 
 +Kui tegemist pole anonüümse küsitlusega,​ siis on võimalik saada infot, kes pole veel küsitlusele vastanud.  
 +  - Selle info saamiseks klõpsake küsitluse vaatamise vormil "Vaata tulemusi";​ 
 +  - seejärel klikake "​vastamata:​ <color blue>​x</​color>"​ arvul. {{:​wd:​vastamata_kysitlused.png| }} 
 +  - Avaneb tabel, kus näete isikute nimesid ning e-postiaadresse. Isikute nimed on klikatavad ning viivad kasutajakaardile,​ kus vajadusel leiate täiendavat kontaktinfot,​ et küsitluse osalejaga vajadusel ühendust võtta ning tuletada küsitlust meelde. {{ :​wd:​kysitlusele_pole_vastanud.png |}} 
 + 
 +==== Küsitluse tulemuste eksportimine ==== 
 + 
 +<color blue>(WD 5.4.0 - 28.11.2017)</​color>​ Küsitluse tulemuste vaatamise lehelt on võimalik tulemused eksportida Exceli faili või csv-faili. Iga küsimus koos vastustega pannakse eraldi lehele (sheetile).
  
 {{tag>​küsitlus}} {{tag>​küsitlus}}
-  
  
 **[[wd:​administraatorile|Tagasi administraatori juhendi avalehele]]** **[[wd:​administraatorile|Tagasi administraatori juhendi avalehele]]**
- 
wd/tavakasutajale/kysitlused.1421672279.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)