Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:tavakasutajale:kysitlused

Export page to Open Document format

Küsitluse loomine

Alates WD versioonist13.10.2014
Täiendatud oluliselt01.02.2019

Milleks?

Küsitluste moodul võimaldab koostada nii anonüümseid kui isikustatud küsitlusi, kasutades tekstilahtreid, valikväärtusi jt andmeväljatüüpe. Aktiivne küsitlus kuvatakse kasutaja avalehel spetsiaalses plokis. Küsitluse saab luua administraator ja tavakasutaja, kes kuulub küsitluse toimetajate gruppi.

Kuidas seadistada küsitluse toimetajate gruppi?

Küsitluste toimetajate grupi saate määrata töölaua seadistustest.

 1. Lisage uus grupp küsitluste toimetajate tarvis, kui sobilikku veel olemas pole.
 2. Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Töölaud“.
 3. Klõpsake rohelist „Muuda“ nuppu.
 4. Valige „Küsitluste haldajad“ väljale küsitluste toimetajate grupp. Klõpsake „Salvesta“.

Kuidas koostada küsitlust?

Küsitluste avalehe plokk peab olema aktiveeritud konfiguratsioonifailist, et seda kuvataks avalehel. Küsitluse avalehe ploki aktiveerimiseks võtke ühendust WebDesktopi kasutajatoega ning öelge, kuhu avalehel plokk paigutada tuleks.

 1. Küsitluse lisamiseks valige „Haldamine“ → „Küsitlused“.
 2. Avaneb (olemasolevate) küsitluste nimekirjavaade, kus klõpsake nuppu.
 3. Avaneb uue küsitluse lisamise aken. Seadistada on võimalik järgnevat:
  • Nimetus - küsitluse nimetus.
  • Sissejuhatus (WD 5.2.3 - 04.11.2016) - küsitluse tutvustamiseks, mis on küsitluse korraldamise eesmärgiks jms.
  • Failid (WD 5.2.3 - 04.11.2016) - küsitlusele vastamisega seotud failid.
  • Alguskuupäev - küsitluse kuvamise alguskuupäev ning kellaaeg küsitluse täitjatele.
  • Lõpukuupäev - küsitluse kuvamise lõpu kuupäev ning kellaaeg küsitluse täitjatele. Pärast kuupäeva möödumist ei kuvata küsitlust enam avalehel ning sellele pole võimalik vastata.
  • Kuva avalehe plokina - määrab, kas küsitlust kuvatakse nende töötajate avalehel, kes on määratud grupi õiguste kaudu küsitluste täitjateks.
  • On anonüümne - kui küsitlus on määratud anonüümseks, siis ei saa tulemuste nägijad kindlaks teha küsitlusele vastajat.
  • On aktiivne - küsitlus peab olema märgitud aktiivseks, et seda kuvataks avalehel.
  • Nõua vastust - kui on linnutatud „Nõua vastust“, siis tulemusi ei kuvata kasutajale juhul, kui kasutaja pole veel vastanud.
  • Küsitluste täitjad - grupp, kelle avalehel kuvatakse küsitlust.
  • Tulemuste nägijad - grupp, kes näeb küsitluse tulemusi.
  • Tulemused nähtavad (WD 5.2.3 - 04.11.2016) - vaikimisi on tulemused nähtavad kohe kõigile, kellel on õigus tulemusi näha. Võimalik on aga küsitluse loomisel seada piirang, et tulemused muutuvad nähtavaks alles siis, kui kõik osalejad on vastanud või kui küsitluse lõpukuupäev on möödunud.
  • Küsitluse looja näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on küsitluse loojal õigus näha tulemusi.
  • Töölaua admin näeb tulemust - kui on linnutatud, siis on töölaua administraatoril õigus näha tulemusi.

Küsimuste lisamine

 1. Küsimuse lisamiseks valige „Lisa uus element“. Valige küsitluse väljatüüp:
  • tekstilahter - vaba tekstiväli;
  • raadionupp - kahe kuni mitme väärtuse valik nt jah/ei;
  • märkeruut - etteantud vastuste valik märkeruutudena;
  • loendiboks - etteantud vastuste valik ripploeteluna.
 2. Nt raadionupu väljatüübi puhul avaneb järgmine aken.
  • On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik.
  • Vastuste valikud kirjutage üksteise alla.
  • Kui küsimus on koostatud, vajutage „Lisa uus“ nuppu.
 3. Küsimuse muutmiseks, dubleerimiseks, kustutamiseks või küsimuste järjekorra muutmiseks liikuge lisatud küsimuse peale nii et see oleks kuvatud tumehallil taustal.
  • - muuda küsimust;
  • - (WD 5.4.2 - 03.05.2018) dubleeri küsimus;
  • - kustuta küsimus;
  • - küsimuste järjekorra muutmiseks.

Küsitlus tekib avalehele, kui see on aktiivne ning sisaldab vähemalt ühte küsimust.

Küsimuse muutmine

Küsimuse muutmiseks klõpsa küsimuse juures vastavat ikooni

Avaneb küsimuste muutmise aken, kus saad muuta järgmist:

 • Elemendi tüüp - (WD 5.4.2 - 03.05.2018) nt loendi asemel valida märkeruut;
 • Küsimus;
 • On nõutud - küsimusele vastamine on kohustuslik;
 • Valikud - võimalik muuta valikväärtuseid;
 • Vastus kommenteeritav - (WD 5.4.2 - 03.05.2018) kas on võimalik vastust kommenteerida;
 • Vastuse kommentaar nõutud - (WD 5.4.2 - 03.05.2018) kas vastuse kommentaari on kohustuslik lisada või mitte.

Küsitluse dubleerimine

(WD 5.3.6 - 09.08.2017)

Küsitlust on võimalik dubleerida. Selleks on küsitluse vaatamisvormil nupp „Dubleeri“.

Kuidas vastata küsitlusele?

Küsitlusele on võimalik vastata avalehe kaudu.

 1. Kirjutage oma vastused ning vajutage „Vasta“.
 2. Süsteem küsib täiendavat kinnitust. Juhul kui Te ei soovi vastuseid muuta, vajutage „OK“. Kui aga soovite teha muudatusi, vajutage „Tühista“.
 3. Kui olete oma vastused kinnitanud, kuvatakse Teile teadet „Täname küsitlusele vastamast!“
 4. Kui Teil on õigus näha tulemusi, suunatakse Teid tulemuste koondlehele.
 5. Juhul, kui Teil pole õigust tulemusi näha, juhitakse Teid tagasi avalehele.

Küsitluse tulemuste vaatamine

Küsitluse tulemusi näevad määratud isikud, see seadistatakse küsitluse loomisel grupi õigused plokis. (WD 5.2.3 - 04.11.2016) Kui küsitlusele on seatud piirang, kus küsitluse tulemused muutuvad nähtavaks alles siis, kui kõik kasutajad on küsitlusele vastanud või kui küsitluse lõpukuupäev on möödunud, siis seni ei kuvata küsitluse tulemusi kellelegi.

Kuidas saada teada isikute nimed, kes pole veel küsitlusele vastanud?

Alates WD versioonist5.2.3 - 04.11.2016

Kui tegemist pole anonüümse küsitlusega, siis on võimalik saada infot, kes pole veel küsitlusele vastanud.

 1. Selle info saamiseks klõpsake küsitluse vaatamise vormil „Vaata tulemusi“;
 2. seejärel klikake „vastamata: x“ arvul.
 3. Avaneb tabel, kus näete isikute nimesid ning e-postiaadresse. Isikute nimed on klikatavad ning viivad kasutajakaardile, kus vajadusel leiate täiendavat kontaktinfot, et küsitluse osalejaga vajadusel ühendust võtta ning tuletada küsitlust meelde.

Küsitluse tulemuste eksportimine

(WD 5.4.0 - 28.11.2017) Küsitluse tulemuste vaatamise lehelt on võimalik tulemused eksportida Exceli faili või csv-faili. Iga küsimus koos vastustega pannakse eraldi lehele (sheetile).

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/tavakasutajale/kysitlused.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)