Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:avalikust_veebist_registreerimine

Avalikust veebist dokumentide registreerimine

Milleks?

Avaliku veebi ehk veebilehe kaudu on võimalik WD-i mittekasutavad isikud suunata registreerima dokumente otse WD-sse. Seda funktsionaalsust võib kasutada nt avalduste, teabenõuete vms dokumendiliikide esitamiseks.

{{ :wd:avalik_veeb_registreerimine.png |

Kuidas seadistada?

  1. Konfiguratsioonis tuleks avaliku dokumendi salvestamine lubada.WEBDK_PUBLIC_DOCUMENT_SAVE_ENABLED
  2. Pärast seda saate luua WD-s vastava vormi ning andmetüübi üldistes seadetes häälestada, kas andmetüüp / alamtüüp on avalikust veebist lisatav.
  3. Kui andmetüüp / alamtüüp on seadistatud avalikust veebist lisatavaks, tekib andmeväljade (tekst, number, mrtekst, valik, fail ja mitmefaili väli) seadistusse „On avalikust veebist lisatav“ väli.
  4. Seejärel looge ise või laske oma IT-l luua veebileht, kus muuhulgas on kirjas WD andmetüübi ID ja vastavuses olevate andmeväljade laienduste nimed. Avalikust veebist postitamiseks on vaja ainult, et WD poolt oleks seadistatud whitelist, kust aadressidelt on see avalik lisamine lubatud ja et tavaline HTTP/HTTPSi POST päring läbi tuleks. Kuna tegu on tavalise HTML vormiga siis tegelikult saatjaks on hoopis kliendi brauser, kes seda vormi saadab. Meie whitelist kontrollib, et koht, kust see vorm saadeti, oleks õige. Näiteks, kui kasutaja läheb vormi täitma/saatma aadressile https://193.40.20.58/minuvorm.html , siis peaks see aadress meil confis whitelistis olema. Tegu on tavalise http POST requestiga.
  5. Kui avaliku veebi dokumendi vorm on loodud, tuleb konfiguratsioonis märkida ära avaliku veebi dokumendi vormi asukoht. Avalikud URL-aadressid (https algusega). REFERERS
  6. Lõpuks looge grupp “Avaliku veebi dokumentide registreerijad” laienduse nimega “public_web_documents”.

Kuidas kasutada WD-s

“Avaliku veebi dokumentide registreerijad” grupi liikmetele kuvatakse avalehel avaliku veebi saabunud / registreerimata dokumentide plokk. Kui avaliku veebi dokumendi tüüpe on mitu ja on erinevates sarjades, siis avaliku veebi dokumendi registreerijale kuvatakse avalehel ainult nende sarjade dokumente, kus tal on kehtivad õigused.

Veebi dokumendi avamisel kuvatakse dokumendi registrikaarti koos veebis sisestatud infoga. Vastavalt seadistustele on võimalik valida dokumendiliik, millele dokument registreeritakse või siis ei tehta dokumendiga enam midagi ning märgitakse registreerituks.

Ajutisi vastuvõetud avaliku veebi dokumente või juba WDs olevaid kandeid on võimalik seadistada edasiseks registreerimiseks teiste soovitud andmetüüpide alla. Isik, kes teeb ümberegistreerimisi peab kuuluma gruppi „Avaliku veebi dokumentide registreerijad“, mille laienduse nimetus „public_web_documents“ (vastasel korral, ei täideta ülekandmisel andmevälju).

Häälesta andmetüübid nii:

  • tüübil, MILLELT soovid andmeid üle kanda, tuleb panna linnukene „On avalikust veebist lisatav“ ning seejärel saab panna väljadel ka „On avalikust veebist lisatav“
  • tüübile, MILLELE soovid andmeid üle kanda, tuleb määrata valikust „Avaliku veebi dokument“ sobiv tüüp ning seejärel saab valida väljadelt vastavuse „Avaliku veebi dokumendi väli“.

NB! - Andmeväljad peavad üks-ühele kattuma (rohkem võib andmevälju olla, aga vähem mitte). - Jälgi, et dünaamilise nime reegel oleks samasugune nagu tüübil millelt soovid andmeid üle kanda.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/avalikust_veebist_registreerimine.txt · Viimati muutnud: 2021/01/21 16:43 persoon admin