Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:tavakasutajale:dokumendi_lisamine:avalikustamispiirangud

Avalikustamispiirangute määramine dokumendile

Kuni WD versioonini5.2.3 - 12.12.2016 Juhend on värskendamisel!

Vastavalt Avaliku teabe seadusele (AvTS) tuleb tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääsu võimalus ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Avaliku teabe seaduse või mõne muu seaduse alusel võib asutuse juht kehtestada teabele juurdepääsupiirangu, tunnistades teabe asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks. Loe AvTS kohta rohkem siit...

Piirangud

Juhul kui dokument kuulub avalikustamisele, kuvatakse dokumendi registreerimisel juurdepääsupiirangute määramise plokki. Juurdepääsupiirangu seadistamisvõimalused on järgmised:

 • Puudub - täiendavad piirangud puuduvad, dokumenti näidatakse alati avalikus liideses, kusjuures liideses ei näidata neid andmevälju, mis pole avalikustatud;
 • Ära näita avalikus liideses - dokumenti ei näidata üldse avalikus liideses;
 • AK (kuni WD 5.1.1 oli „On piiratud“) - dokument/objekt on asutusesiseseks kasutamiseks piiranguga, millele saab määrata kehtivusaja ja piirangu aluse (tuleneb AvTS-st). Avalikus liideses kuvatakse ainult neid välju, mis on lubatud avalikustada ka siis, kui kanne on staatuses „AK“. Avaliku teabe seaduse alusel tuleb saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta näiteks alati avalikustada info, kellelt on dokument saabunud või kellele väljastatud, saabumise ja väljastamise kuupäev jne. Loe edasi Avaliku teabe seadusest...
 • Kehtiv alates - juurdepääsupiirangu alguskuupäev;
 • Kehtiv kuni - juurdepääsupiirangu lõpukuupäev;
 • Lõpetatud - kuupäev, millal juurdepääsupiirang lõpeb ning dokument avalikus liideses avalikuks muutub;
 • Kehtestaja - juurdepääsupiirangu kehtestaja (reeglina asutus);
 • Piirangu alus - seadusandlik alus piirangu kehtestamiseks.

Avalikustamise lipukesed

Avalikustamise lipukused kande registreerimise, vaatamise ja muutmise vormil

Dokumendi registreerimisvormil (lisamisel, vaatamisel, muutmisel) kuvatakse avalikustamise lipukesi:

 • - väli avalikustatakse igal juhul, sõltumata dokumendi piirangustaatusest „Puudub“ / „AK“.
 • - väli avalikustatakse kui kande piirang on „Puudub“. Piirangustaatuse „AK“ puhul välja avalikus liideses ei kuvata.
 • Neid välju, millel lipukest pole, ei kuvata kunagi avalikus liideses.

Avalikustamise lipukused dokumentide nimekirjavaates

Dokumentide nimekirjavaates kuvatakse järgmisi lipukesi:

 • - dokumendi piirangustaatus „Puudub“;
 • - dokumendi piirangustaatus „AK“. Kusjuures oranžile lipukesele peale liikudes kuvatakse piirangu alus ja kehtestaja;
 • - dokumendi piirangustaatus „Ära näita avalikus liideses“.

Hoiatus dokumendi avalikustamise kohta

(WD 5.1.0)

Avalikuks mineva dokumendi salvestamisel kuvatakse vastavat hoiatust.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/tavakasutajale/dokumendi_lisamine/avalikustamispiirangud.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)