Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:tavakasutajale:andmete_eksportimine

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
wd:tavakasutajale:andmete_eksportimine [2014/05/13 22:36]
piret
wd:tavakasutajale:andmete_eksportimine [2019/08/08 02:06] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
-====== Andmete eksportimine ======+~~ODT~~
  
-  - Eksportimiseks avage haldamise menüüst (alam)tüübi nimekirjavaade.  +====== Andmete eksportimine andmetüübi nimekirjavaatest ======
-    - Oletame, et soovime eksportida kirjavahetust. Selleks võib otsi-menüü abil välja filtreerida teatud ajavahemikku jääva kirjavahetuse. Teine võimalus on avada kirjavahetus haldamise-menüüst. +
-  - Vajutage „Ekspordi“ nuppu.  +
-  - Avaneb eksportimise aken, kus tehke sobilikud valikud. Seejärel vajutage nuppu "​Ekspordi"​.+
  
-{{ :wd:eksportimine.png |}}+  - Eksportimiseks avage haldamise menüüst andmetüübi nimekirjavaade.  
 +     * Oletame, et soovime eksportida kirjavahetust. Selleks võib otsi-menüü abil välja filtreerida teatud ajavahemikku jääva kirjavahetuse.  
 +     * Teine võimalus on avada kirjavahetus haldamise-menüüst. 
 +  - Vajutage „**Ekspordi**“ nuppu. 
 +  - Avaneb eksportimise aken, kus tehke sobilikud valikud. ​{{:wd:tavakasutajale:​eksportimine2.png?350|}} 
 +    * **Lisa ID väli** - Exceli tabelisse lisatakse dokumendi/​objekti ID nr. 
 +    * **Lisa andmetüübi nimi** 
 +    * **Lisa faili ID väli** 
 +    * **Lisa pealkiri** - Ekspordifaili (nt Exceli tabelisse) lisatakse veergude pealkirjad väljade ekspordinimedena. 
 +    * **Kasuta väljade nimetusi** - <color blue>(WD 5.2.3 - 24.01.2017)</​color>​ Saate eksportimisel kasutada tõlgitud väljade nimetusi. {{ :​wd:​eksportimisel_kasuta_v2ljade_nimetusi.png?​350px |}} 
 +    * **Piirangud** - <color blue>(WD 5.4.7 - 26.11.2018)</​color>​ lisab dokumentide [[wd:​tavakasutajale:​dokumendi_lisamine:​avalikustamispiirangud|avalikustamisega seotud piiranguinfo]]:​  
 +      * Piirang puudub / AK / Ära näita avalikus liideses 
 +      * Piirangu alus 
 +      * Piirangu algus 
 +      * Piirang kehtiv kuni 
 +      * Lõpetatud 
 +      * JPP kehtestaja asutus 
 +    * **Formaat** - Teksti kodeeringu valikud. 
 +      * UTF8 – venekeelsete tähtede puhul 
 +      * ISO-8859-15 – vanemad Exceli versioonid ning eestikeelsete tähtede puhul. 
 +    * <​del>​Tüüp.</​del>​ 
 +      * <​del>​Excel (.xls) – koostatakse Exceli fail.</​del>​ 
 +      * <​del>​TAB-ga eraldatud (.txt) – koostatakse CSV laadne TABidega (tabulaator) eraldatud fail.</​del>​ 
 +      * <​del>​Komaga eraldatud (.csv) – koostatakse CSV fail (väärtused komaga eraldatud).</​del>​ 
 +      * <​del>​Semikooloniga eraldatud (.csv) – koostatakse CSV fail (väärtused semikooloniga eraldatud).</​del>​ 
 +    * **Väljad** - Väljad, mis kantakse Exceli tabelisse. Vaikimisi on valitud kõik väljad. Mitme välja valimiseks hoidke all Ctrl-klahvi. 
 +  - Kui valikud on tehtud, vajutage "​Ekspordi"​ nuppu.
  
-  * Lisa ID väli - Exceli tabelisse lisatakse dokumendi/​objekti ID nr. +===== Andmete eksportimine seostest =====
-  * Lisa pealkiri - Exceli tabelisse lisatakse veergude pealkirjad (välja ekspordi nimetus). +
-  * Formaat - Teksti kodeeringu valikud. +
-    * UTF8 – venekeelsete tähtede puhul +
-    * ISO-8859-15 – vanemad Exceli versioonid ning eestikeelsete tähtede puhul. +
-  * Tüüp.  +
-    * Excel (.xls) – koostatakse Exceli fail. +
-    * TAB-ga eraldatud (.txt) – koostatakse CSV laadne TABidega (tabulaator) eraldatud fail. +
-    * Komaga eraldatud (.csv) – koostatakse CSV fail (väärtused komaga eraldatud). +
-    * Semikooloniga eraldatud (.csv) – koostatakse CSV fail (väärtused semikooloniga eraldatud). +
-  * Väljad - Väljad, mis kantakse Exceli tabelisse. Vaikimisi on valitud kõik väljad. Mitme välja valimiseks hoidke all Ctrl-klahvi.+
  
-{{tag>​eksportimine}}+===== Andmete eksportimine objektiotsingu nimekirjavaatest ===== 
 + 
 +Nimekirjavaate lõpus on nuppude rida järgmiste võimalustega:​ 
 +  * Kustuta valitud - Kustutamiseks linnuta soovitud kanded ning klõpsa nuppu. 
 +  * Lõika valitud - Lõikamiseks linnuta soovitud kanded ning liigu sobivasse kataloogi ja klõpsa ilmunud nuppu "​Kleebi valitud"​. 
 +  * Kopeeri kataloogistruktuur - Linnuta soovitud kataloogid, klõpsa "​Kopeeri kataloogistruktuur"​ ja sobivas asukohas asudes klõpsa nuppu "​Kleebi kataloogistruktuur"​. 
 +  * Ekspordi kataloogistruktuur - Linnuta soovitud kataloogid ning klõpsa nuppu. Kataloogistruktuur eksporditakse Exceli faili. 
 +  * Ekspordi kanded <color blue>(WD 5.4.2 - 17.09.2018)</​color>​ - Linnuta soovitud kanded (linnutamata jättes eksporditakse otsingutulemused kõikidelt lehtedelt) ning klõpsa nuppu. Kannete info eksporditakse Exceli faili kujul (kande dünaamiline nimi, andmetüübi nimetus, sisestaja nimi, loomise aeg, muutmise aeg). 
 +{{:​wd:​tavakasutajale:​objektiotsingu_nimekirjavaade.png |}} 
 + 
 +{{:​wd:​tavakasutajale:​objektiotsingu_nupud.png |}} 
 + 
 +---- 
 +\\ 
 + 
 +===== Puu eksportimine ===== 
 + 
 +[[wd:​tavakasutajale:​töölaud#​puu|Struktuuripuud]] on võimalik tervikuna eksportida tabeltöötlusfaili xlx-vormingusse. Administraatorid saavad korraga eksportida maksimaalselt ühe üksuse struktuuripuu.\\ 
 + 
 +Puu eksportimisel koondatakse ühte faili järgmised andmed: 
 +  * **ID** - <color blue>(WD 5.4.2 - 04.05.2018)</​color>​ üksuse, kataloogi, funktsiooni,​ sarja vms ID; 
 +  * **tüüp** - töölaud, üksus, kataloog, funktsioon, sari jms; 
 +  * **tähis** - liigitusüksuse indeks //nt funktsioonil 1, sarjal 1-2//; 
 +  * **nimi**; 
 +  * **indeks** - mitmenda kataloogiga tegu //nt 01//; 
 +  * **arhiiviväärtus** - [[http://​www.ra.ee/​et/​arhiivi-terminoloogia/​|Arhiiviväärtuse termini kohta lähemalt...]];​ 
 +  * **säilitamise ajakava** - [[https://​www.mkm.ee/​sites/​default/​files/​edhs_miinimumnouded_juhis.pdf|Säilitamise ajakava kohta lähemalt...]];​ 
 +  * **piirang** - kataloogile seadistatud vaikimisi [[wd:​tavakasutajale:​dokumendi_lisamine:​avalikustamispiirangud#​piirangud|juurdepääsupiirang]];​ 
 +  * **piirang kehtiv kuni** - kataloogile seadistatud vaikimisi [[wd:​tavakasutajale:​dokumendi_lisamine:​avalikustamispiirangud#​piirangud|juurdepääsupiirang]];​ 
 +  * **piirangu alus** - kataloogile seadistatud vaikimisi [[wd:​tavakasutajale:​dokumendi_lisamine:​avalikustamispiirangud#​piirangud|juurdepääsupiirang]];​ 
 +  * **dokumendi tüübid** - andmetüübid,​ millega kataloog seotud on; 
 +  * **eriõigus dokumendi lisajale** - kataloogile seadistatud [[wd:​administraatorile:​juurdepääsuõiguste_süsteem#​eriõigused|eriõigused,​ mis antakse kande lisajale]];​ 
 +  * **eelvaate õigus** - grupid, millel on kataloogis sisalduvatele kannetele [[wd:​administraatorile:​juurdepääsuõiguste_süsteem#​grupipõhiste_õiguste_jagamine|eelvaate õigused]];​ 
 +  * **lugemisõigus** - grupid, millel on kataloogis sisalduvatele kannetele [[wd:​administraatorile:​juurdepääsuõiguste_süsteem#​grupipõhiste_õiguste_jagamine|lugemisõigused]];​ 
 +  * **kirjutamisõigus** - grupid, millel on kataloogis sisalduvatele kannetele [[wd:​administraatorile:​juurdepääsuõiguste_süsteem#​grupipõhiste_õiguste_jagamine|kirjutamisõigused]];​ 
 +  * **kustutamisõigus** - grupid, millel on kataloogis sisalduvatele kannetele [[wd:​administraatorile:​juurdepääsuõiguste_süsteem#​grupipõhiste_õiguste_jagamine|kustutamisõigused]]. 
 + 
 +  - Puu eksportimiseks tehke linnuke ette puu tasemele, millest alates eksporti alustatakse. Nt võib olla tarvidus saada detailsem ülevaade dokumentide loetelust. {{ :​wd:​puu_eksport_dokloetelu.png |}}  
 +  - Vajutage "​**Ekspordi**"​ nuppu. 
 +  - Kohtarvutisse laetakse xls-fail. 
 +   
 + {{tag>​eksportimine}} 
 + 
 +**[[wd:​tavakasutajale|Tagasi tavakasutaja juhendi avalehele]]**
wd/tavakasutajale/andmete_eksportimine.1400009783.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)