Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:trükimallid

Export page to Open Document format

Trükimallid

Milleks?

Trükimallid võimaldavad luua dokumendi eelvormindatud mallile.

Kuidas seadistada?

Trükimallide haldamise õigus on töölauaadministraatoril, tavaadministraatoril ja üksuse administraatoril üksuse piires. Ülevaate sisestatud trükimallidest leiate trükimallide haldamise moodulist, kus on võimalik malle ja nende seadistusi muuta ning uusi malle lisada.

Me ei soovita trükimalle luua ning redigeerida LibreOffice ega MS Word tekstitöötlusprogrammides, kuna lõpptulemus võib olla ettearvamatu. Trükimallide loomiseks on toetatud OpenOffice programm.

Trükimalli kasutamiseks tuleb läbida järgnevad seadistamise etapid:

 • Looge tekstitöötlusprogrammi OpenOffice Writer abil dokumendifail. Trükimallide loomisel kasutatakse Webware Open Office generaatorit ning seepärast tuleb dokumendifail salvestada odt-vormingusse.
 • WebDesktopi mallide puhul kasutatakse süntaksina Smarty-keelt. Smarty keele jaoks on spetsiaalseteks märkideks loogelised sulud { } (ilma jutumärkideta). Vt lähemalt Smarty-keele kohta siit. Oletame, et soovime automaatselt luua väljasaadetava dokumendi, millel oleks informatsioon registreeritud dokumendi pealkirja, registreerimisnumbri ning registreerimiskuupäeva kohta.

Ekspordinimes, mida kasutatakse trükimallides, ei tohi kasutada numbreid. Näiteks “minuvali2” ei leita, samas “minuvali_b” leitakse.

Piltide kasutamiseks trükimallil, kasutage .jpg vormingus pildifaili. .png-failide kasutamine pole toetatud.

 • Sisestage dokumendifaili vastava välja ekspordinimi kujul {gv p=ekspordinimi}. Nt pealkirja välja puhul võib ekspordinimi olla „pealkiri“. Tulemus oleks siis {gv p=pealkiri}.
 • Laadige odt-vormingus trükimalli fail WD-sse. Valige „Lisa uus“ → „Fail“.
  • Avaneb faili lisamise aken, kus võimalusel tehke faili asukoha valik, kuhu fail salvestakse. Juhul kui mõni asukoht on puudu, saate seda seadistada kataloogi muutmise vormilt, sidudes kataloogi andmetüübiga „Fail“.
  • Faili üleslaadimiseks klõpsake nuppu „Choose File“ / „Lae fail“.
  • Juhul kui Te soovite hiljem kasutada sama faili järgmistel kordadel alusdokumendina nt alusfailina järgmiste trükimalli failide loomisel, tehke linnuke „On alusdokument“.
   • Järgmistel kordadel saate kasutada alusdokumendiks märgitud faile. Alusdokumendi staatust saate eemaldada faili vaatamise vormilt nupuga „Märgi mittealusdokumendiks“.
  • URL-aadressilt faili lisamiseks täpitage URL väli ning lisage URL-aadress.
  • Faili lisamiseks vajutage „Salvesta“ või uue faili lisamiseks „Salvesta ja lisa uus“.

Uue aluse lisamine

Trükimalli fail tuleb siduda andmetüübiga. Selleks valige „Haldamine“ → „Trükkimise alused“ ning täitke „Uue aluse lisamine“ plokk.

 • Nimi - trükkimise aluse nime kuvatakse registreeritud dokumendikande vaatamise vormil trükkimise aluste plokis;
 • Fail - trükimalli faili sidumine trükkimiste aluste plokiga;
 • Keel - trükimalli keel;
 • Väljundformaadid - võimalikud failivormingud, millesse saab dokumenti luua;
 • Vaikimisi formaat - failivorming, millesse dokument luuakse, kui kasutaja pole teinud formaadi valikut;
 • Faili väli - saate seadistada, kas kasutaja saab valida, millesele registreeritud kande väljale fail salvestatakse;
 • Faili nimi - saate etteseadistada loodava dokumendi failinime, millele lõppu lisatakse kuupäev ja kellaaeg (kui faili nimi jäetakse seadistamata, siis pannakse failile nimi dünaamilise nime reegli alusel ning lõppu lisatakse kuupäev ja kellaaeg);
 • Moodul - WebDesktopi uuemad versioonid kasutavad „Webware's Open Office generator (XPath-based)“ trükkimise aluste moodulit, mis on töölauaadministraatorile vaikimisi ettevalitud;
 • On aktiivne - kui on linnutatud, siis on trükkimise alus aktiivne.

Trükimalli näiteid

Trükimalli sisu Trükimalli fail (odt-vormingus)
Lihtne mall nt {gv p=reg_kp},{gv p=reg_nr}; pildifaili kasutamine; vabatekst nt „Lugupidamisega“Lihtne trükimall
Kontaktiregistri lahendusega seotud väljasaadetava algatuskirja mall. Kui valikvälja „Teabekandja“ (eksp nimi = teabekandja) väärtus on võrdne „digitaalne“, siis pannakse märge (kuupäev digiallkirjas), vastasel juhul registreerimiskuupäev. Väljasaadetava dokumendi algatuskiri
Kontaktiregistri lahendusega seotud väljasaadetava vastuskirja mall „Teie-Meie“ osaga (läheb alati mallile)Väljasaadetava dokumendi vastuskiri
Kasutaja ei pea tegema valikut algatus- ja vastuskirjade hulgast, vaid valib ühe kirja trükimalli. Kui koostaja on sama mis allkirjastaja, pannakse koostaja osasse ainult koostaja e allkirjastaja telefoninumber (ilma nimekorduseta). Kui koostaja ei ole võrdne allkirjastajaga pannakse koostaja osasse koostaja ees- ja perenimi koos koostaja telefoninumbriga. Koostaja ja allkirjastaja peavad selleks asuma ühe kasutaja valikväljalAlgatus- ja vastuskirja ühine mall
Seotud andmetüübilt andmete pärimineSeotud tüübilt andmete pärimine
Risttabeli andmete kandmine mallileRisttabelist andmete pärimine
Tühja risttabeli peitmineTühja risttabeli peitmine
Mitme väärtuse valiku alusel väärtuste linnutamine dokumendilVäärtuste linnutamine dokumendil
Suunamiste info kuvamine tabeli kujulSuunamiste aruanneÜksuse info mallile

(WD 5.1.1)
Struktuuriüksuse info lisamiseks dokumendile pange mallile järgnev süntaks: {gv p=item_unit_name}

Kuupäev ja kellaaeg eestipäraselt mallile

(WD 5.1.1 - 16.04.2015)
Kuupäeva ja kellaaja kuvamine eestipäraelt nt 28. aprill 2015. Lisage ekspordinimele t=est_named_date nt {gv p=reg_kpkell t=est_named_datetime}

Kuupäev inglisepäraselt mallile

(WD 5.2.2 - 06.06.2016)

Kuupäeva kuvamine inglisepäraelt nt January 7th 2016. Lisage ekspordinimele t=eng_named_date nt {gv p=reg_date t=eng_named_date}

Seostes olevate kannete esitlemine tabelis sorteerituna kuupäeva välja järgi

(WD 5.2.3 - 12.02.2017)

Näidisfail kommentaaridega

valem mallis:

{table p='''webdk_relations/webdk_relation/webdk_slave_item/webdk_item[tegevuse_labiviija]''' sort=kuupaev_iso} 

kuupaev xml-s: <kuupaev type=„date“>12.02.2017</kuupaev>

Mitmerealiselt HTML-vormingus tekstiväljalt andmete kuvamine mallile

Mallile lisada:
{gv p=sisu c=$d.0 t=html}

kus „sisu“ = „välja ekspordinimi“

Klassifikaatori väärtused mallile vastavalt valitud WD keelele

(WD 5.4.0 - 30.11.2017)

Kui valikväli on seotud klassifikaatoriga ning väärtused on tõlgitud, on võimalik klassifikaatori väärtuseid tuua mallile üle vastavalt WD keelele. Oletame, et kasutame igapäevaselt WD-d eesti keeles, kuid soovime üht dokumenti genereerida inglisekeelsele mallile, selleks peame WD-s ajutiselt enda kasutajakonto keele muutma inglise keeleks, genereerima dokumendifaili ning hiljem keele tagasi muutma.

Malli abil genereeritava failinime pikkus

(WD 5.3.6 - 04.08.2017)

WD kasutajatoel on võimalik lasta seadistada mallidele genereeritavate failinimede pikkust. Selleks on koniguratsioonis muutuja: WEBDK_FILENAME_BY_TEMPLATE_LENGTH.

Kui see on aktiveeritud, siis limiteeritakse mallide põhjal genereeritud failide nimed selle väärtuse pikkuseni faili laiendust arvestamata. Kui pole, siis käitub nagu enne ehk piire pole. Kuna bdoc failide moodustamisel saab failinime ise panna, siis selle pikkuse konfitavaks muutmine pole rakendatud.

Trükimalli info ühe faili väljalt

Trükimalli algusesse tuleb loetleda faili väljade ekspordinimed opt fieldsina, nt {opt fields=originaalfail}

Ühe faili väljal oleva faili nime saamiseks tuleb ekspordinime lõppu panna „_name„, nt{gv p=originaalfail_name}

Trükimalli faili muutmine

 1. Ava vasakult puust trükimallide kataloog.
 2. Vastava malli real klõpsa ikooni „Vaata“
 3. Avaneb faili vaatamise vorm.
 • nupu abil saate avada kohtarvutist muudatustega faili.
 • - saate kohtarvutist valida faili.
 • Tee uus versioon - tekitab vanade versioonide loetelu, mida on hiljem võimalik taastada.

Trükimalli seadete muutmine

Milleks?

Kui on vajadus juurde lisada nt failivorminguid (docx, pdf jms), millesse dokumendifail luuakse või on tarvidus muuta trükkimise aluse nime, siis seda saate teha „Trükkimise alused“ mooduli kaudu.

Kuidas seadistada?

 1. Valige ülamenüüst „Haldamine“ → „Trükkimise alused“.
 2. Vastava trükimalli rea lõpus („Tegevused“ veerus) vajutage „Muuda“ nuppu.
 3. Tehke vajalikud muudatused ning muudatuste salvestamiseks vajutage „Muuda“.

Trükimalli kustutamine

Trükimalle on võimalik kustutada 2 moodi:

 1. Valige ülamenüü „Haldamine“ → „Trükkimise alused“. Vastava malli rea lõpus („Tegevused“ veerus) vajutage „Kustuta“ nuppu .
 2. Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Tüübid“. Vastava (alam)tüübi kaardil „Trükkimise alused“ plokis vajutage „Kustuta“ nuppu.

Viimasena tuleb fail ära kustutada ka vasakul puus olevast kataloogist „Trükkimise alused“. Kustutamiseks märgistage linnukesega vastav mall ning vajutage „Kustuta valitud“.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/trükimallid.txt · Viimati muutnud: 2024/01/19 11:41 persoon support