Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:töölaud

Export page to Open Document format

Töölaua avalehe seadistamine

Töölaua avalehe üldtutvustuse leiate tavakasutaja juhendist. Järgnevalt anname ülevaate töölaua avalehe võimalikest administreerimistegevustest.

Ülariba

Töölaua administraator saab kõikide kasutajate ülaribade puhul seadistada järgmist:

Tööala avaleht

Töölaua avalehe plokkide asetus on vaikimisi eelhäälestatud konfiguratsioonis ning seda saab muuta IT-administraator.

Töölaual paikneb enamus kasutaja jaoks olulisest informatsioonist. Eritüübilised andmed on jaotatud vastavatesse plokkidesse ning need võivad kasutajatel erineda sõltuvalt neile määratud rollidest/õigustest või terve asutuse süsteemi häälestustest. Töölaua ülemisel vasakul äärel on näha hetkel aktiivne asukoht puus (e milline puu kataloog on hetkel aktiivne) ja paremas äärel paiknevad süsteemi menüüd (Otsi, Lisa uus,Haldamine).

Töölaua avalehe võimalikud plokid

Dokumendivahetus

DHX kaudu saabunud ja registreerimata dokumentide loetelu. Kuvatakse ainult vastavat õigust omavatele kasutajatele (DHX registreerijate grupis olevatele kasutajatele).

Ülesanded

Kasutajale määratud ühekordsed tööülesanded, mis ei ole seotud dokumentide menetlemisega. Näiteks “printerisse paberi lisamine”. Lisatakse menüüst “Lisa uus” → “Ülesanne”

Tähtaja ületanud ülesanded

Sama, mis eelmises punktis, kuid tähtaja ületanud ülesanded (värvuvad punaseks).

Sünnipäevad

Kalendrisse lisatud sünnipäeva tüüpi sündmused, mis kuvatakse 3 päeva (sünnipäeval, 1 päev enne ja 1 päev pärast).

Kalendrisündmused

Kõik kalendrisündmused, mis on teie kasutajaga seotud. Kuvatakse 1 nädal enne tähtaja saabumist.

Lemmikud

Lingid tihedamini kasutatavatele veebilehtedele. Võivad olla nii WD sisesed (näiteks salvestatud otsingud) kui ka või välised veebilehed.

Viimati lisatud

Viimati lisatud 10 dokumenti või objekti.

Minule suunatud

Dokumendid, mis on kasutajale suunatud menetlemiseks.

Muud suunamised

Selles plokis kajastatakse neid menetlusi, mis kasutaja on ise lisanud või mida ta soovib jälgida nt oma alluvatele saadetud tööülesannete jälgimine. Neid suunamisi saab avalehelt eemaldada vastava nupuga (“Eemalda avalehelt valitud”).

Tähtajaks tegemata dokumendid

Täitmistähtajaga dokumendid, mis on tähtajaks vastamata.

Uudised - Sisemised

Asutusesisesed uudised.

Uudised - ERR

ERR uudised.

Puu

Kuna puu pole ettenähtud igapäevaseks kasutamiseks, vaid tegemist on pigem süsteemi administreerimise abivahendiga, siis võib tekkida vajadus sulgeda puu tavakasutajate jaoks.

 1. Valige ülamenüüst „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Töölaud“.
 2. Klõpsake nuppu „Muuda“.
 3. Realt „Puu minimeerimine“ tehke vastav valik.
 • Alati minimeeritud - puu on tavakasutaja jaoks alati suletud ning tal pole haldamise menüü alt avanevate seadete all valikut „Minimeeri puu alglaadimisel“.
 • Alati avatud - puu on tavakasutaja jaoks alati avatud ning tal pole valikut „Minimeeri puu alglaadimisel“
 • Määratud kasutaja seadetega - tavakasutajal on võimalus ise otsustada, kas ta soovib, et puu oleks sisselogimisel suletud või mitte (seadetes olemas valik „Minimeeri puu alglaadimisel“).

Menüüd

Menüüd on koondatud töölaua ülemisse parempoolsesse ossa. Sõltuvalt kasutatavast moodulist võib menüüde koosseis varieeruda, kuid tavaliselt on kuvatud kolm põhitegevuse menüüd:

 • Otsi - andmete otsimiseks;
 • Lisa uus - andmete lisamiseks;
 • Haldamine - süsteemis olevate andmete haldamiseks.

Vt rohkem menüüde ülesehituse ning seadistamise kohta...

Nimekirjavaade (otsi ning haldamise menüüst avanev)

Kui olete otsi menüü abil välja filtreerinud otsingutulemused või avanud haldamise menüü kaudu mõne dokumendiregistri, siis seda vaadet nimetatakse menüüst avanevaks nimekirjavaateks. Võrdle ka Nimekirjavaade (struktuuripuust avanev)

Objektide/dokumentide kuvamine töölaual (ikooni- või nimekirjavaade)

Ikoonivaade

 1. Ikoonivaatesse minekuks klikake puus suvalisel kataloogil.
 2. Avatakse töölaua lehitsemisvaade. Valige ülamenüüst „Vaade“ → „Ikoon“

Vaikimisi kuvatakse objekte ikoonidena, kus menüü avaneb hiire paremkliki peale.

Nimekirjavaade (struktuuripuust avanev)

Enim kasutatav on nimekirjavaade.

 1. Nimekirjavaatesse minekuks valige ülamenüüst “Vaade” → “Nimekiri” ning WebDesktop lülitatakse ümber nimekirjavaatele.

Vt siit, kuidas määrata dünaamiliste andmetüüpide puhul, milliseid välju kuvatakse nimekirjavaates.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/töölaud.txt · Viimati muutnud: 2024/02/02 11:06 persoon support