Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:sissejuhatuseks

Kasutajate tasemed

WD kasutajate tasemed jagunevad vastavalt õiguste suurenemisele järgmiselt: • Anonüümne kasutaja – juhul, kui dokumentide avalikustamine on lubatud, on võimalik kõigil soovijatel avalikus liideses avalike dokumentidega tutvuda. Üldjuhul on avalik liides kättesaadav asutuse kodulehel. • Tavakasutaja - saab süsteemi siseneda, registreerida, menetleda, digitaalselt allkirjastada dokumente vastavalt kasutajale määratud õigustele. • Üksuse administraator (e. üksuse admin) - saab hallata kasutajaid, määrata ligipääsuõigusi ning teha lihtsamaid administreerimistegevusi oma üksuse piires. Üksuse administraatoriks on soovitavalt kantselei töötaja (mitte IT spetsialist). Üksuste kasutamise puhul on üksuse administraator allüksuse esmaseks kontaktiks, kuhu kasutajad pöörduvad probleemide korral. Üksuse administraatori tegevused: • Üksuse kasutajate lisamine, andmete ja paroolide muutmine, kasutajate sulgemine töölt lahkumisel; • Dokumentide loetelu sisestamine ning haldamine; • Dokumenditüüpide sidumine dokumentide loeteluga; • Loendurite loomine, muutmine ning sidumine dokumenditüüpidega; • Gruppide loomine ning haldamine; • Ligipääsuõiguste määramine. Üksuse administraatori saab määrata töölaua administraator. Üksuse administraatori määramiseks tuleb vastava kasutaja kasutajainfos märkida aktiivseks väli “On üksuse admin”. Kindlasti peab kasutaja olema loodud õige asutuse/üksuse all paiknevasse kataloogi. • Tavaadministraator (e. admin) – samade õigustega nagu üksuse administraator (vt eelmist punkti), kuid administreerimistegevusi on võimalik teostada üle kogu süsteemi. Tavaadministraatori saab määrata töölaua administraator. Tavaadministraatori lk 17 (114) määramiseks tuleb vastava kasutaja kasutajainfos märkida aktiivseks väli “On admin”. • Töölaua administraator (e. töölaua admin) – peakasutaja, kes saab teostada üle süsteemi kõiki administreerimistoiminguid. Reeglina kantselei töötaja või keegi asjaajajatest. Töölaua administraatoril on kõik madalama taseme administraatorite õigused ning lisaks töölaua administraatori õigustes oleva kasutaja lubatud tegevused: • Aktiivsete kasutajate vaatamine; • Andmetüüpide (e ekraanivormide) loomine ja administreerimine; • Väljade lisamine ekraanivormidele; • Kustutatud objektide taastamine; • Klassifikaatorite häälestamine; • Valikute häälestamine; • Seoste loomine; • Arhiveerimis- ja hävitamismooduli kasutamine; • DVK administreerimine; • Töölaua häälestuste muutmine; • LDAP liidestuse administreerimine; • Menüüde häälestamine; • Sisselogimiste ajaloo vaatamine; • Tulemüüri häälestamine; • Üle töölaua kehtivate kirjete loomine (lemmikutes, salvestatud otsingutes), mis on kõigile töölaua kasutajatele kättesaadavad; • Kasutajate määramine tava-, üksuse administraatoriteks. • Superadministraator (e. Super Admin) – saab jälgida serveri staatuseid (protsesse, kõvakettamahtusid jms), lisada uusi töölaudasid, esimese kasutaja, määrata kasutajaid töölaua administraatoriteks ning määrata töölaudadele mahupiiranguid. Superadministraatorina igapäevast tööd teha ei tohi. • IT administraator – IT spetsialist, kes vastutab serveri toimimise ning varukoopiate eest, reeglina WD-s eriõigusi ei oma, vaid on tavalise kasutaja õigustes.

wd/administraatorile/sissejuhatuseks.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)