Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:signatuur

E-posti signatuur

Alates WD versioonist5.1.1 - 11.06.2015

Milleks?

E-posti signatuur on etteseadistatud e-kirja allkiri, mille sisu saab määrata töölaua, üksuse ning kasutajatasemel. Kusjuures arvestatakse niiöelda ülimat signatuuri st kui töölauale on määratud signatuur, kuvatakse töölaua kõikidele kasutajatele sama signatuuri. Kui kasutaja on aga endale ise määranud signatuuri, kuvatakse kasutaja enda seadistatud signatuuri. Kui signatuur on seadistatud, lisatakse see vaikimisi WD-st väljasaadetavate e-kirjade ning jagamise e-kirjade lõppu.

Kui üksuste lahendus on aktiveeritud, seadistatav konfiguratsiooni muutmise liidesest, saab määrata üksuste signatuure.

Kui kasutaja isikliku signatuuri seadistamise võimalus on aktiveeritud, teostatav konfiguratsiooni muutmise liidesest, saab kasutaja määrata isiklikku signatuuri.

Kuidas seadistada?

E-posti signatuuri seadistamisvõimalus lisandub.

  1. E-posti signatuuri seadistamiseks:
    • töölaua kõikidele kasutajatele valige „Haldamine“„Töölaua admin“„Töölaud“. Sisestage signatuur lahtrisse „E-posti signatuur“;
    • üksuse piires kõikidele kasutajatele valige „Haldamine“„Üksused“. Sisestage signatuur lahtrisse „E-posti signatuur“. Andmevälja ei kuvata, kui üksuste lahendus pole konfiguratsioonifailist sisse lülitatud.
    • isiklikuks kasutamiseks valige „Haldamine“„Seaded“. Sisestage signatuur lahtrisse „E-posti signatuur“.
  2. Signatuuri võib kirjutada vabateksti ning kasutada reavahetusi. Universaalsete signatuuride seadistamiseks nt kõikidele töötajatele tuleb kasutada järgnevaid tag'e:

Kuidas toimub signatuuri eelmiselt lahenduselt uuele signatuuri lahendusele üleminek?

Juhul kui varasemalt on konfiguratsioonifailist lubatud signatuuride kasutamine, siis versiooniuuendamisel käivitatakse PHP skript, mis ühildab signatuuri vana lahenduse uuega st töölaua seadetesse tekib e-posti signatuuri väli, kuhu automaatselt seadistatakse kõikidele töölaua kasutajatele varasemalt kasutusel olnud signatuur, lahenduse ülekandmisel kasutatakse tag'e, vt ülalt.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/signatuur.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)