Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:menüüd

Export page to Open Document format

Menüüd

Menüüde ülesehitus

Menüü "Otsi"

Otsimise menüüs kuvatakse asutuse spetsiifilised dünaamilised andmetüübid ning järgnevad staatilised andmetüübid:

Menüü "Lisa uus"

Lisamise menüüs kuvatakse asutuse spetsiifilised dünaamilised andmetüübid ning järgnevad staatilised andmetüübid:

Menüü "Haldamine"

Haldamise menüüs kuvatakse asutuse spetsiifilised dünaamilised andmetüübid ning järgnevad staatilised andmetüübid:

Menüüde seadistamine

Menüüsid tuleb seadistada teadlikult, et ei kaasneks soovimatuid tagajärgi.

Milleks?

Menüüde seadistamiseks võib olla mitmeid põhjuseid:

 • Menüü punkte on palju ning neid oleks tarvidus kuidagi koondada või ümberstruktureerida;
 • Teatud andmetüübid ei tohiks olla nähtavad kõikidele kasutajatele;
 • Andmetüüp võiks olla kasutajatele otsitav, kuid mitte lisatav.

Kuidas seadistada?

Oletame, et „Lisa uus“ menüüs on tarvidus struktureerida lepinguid niimoodi, et lepingud jaguneksid üldlepinguteks ning personalitööga seotud lepinguteks.

 1. Valige menüü „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Menüüd“.
 2. Avaneb menüüde halduse aken.
 3. Klõpsake menüüd „Lisa uus“
 4. Avaneb „Lisa uus“ menüü. Menüüpunkti „Üldlepingud“ lisamiseks klõpsake parempoolses aknas asuvat nuppu .
 5. Paremal pool avaneb uue menüüpunkti lisamise aken, kus on võimalik seadistada järgnevaid väljasid :
  • Nimi - Menüü nimetus;
  • Tüüp (Pole seadistatav)
   • St (standard) e sisseehitatud tüüp,
   • Dt (dynamic type) e dünaamiline tüüp,
   • Ud (user defined) e kasutaja defineeritud tüüp.
  • Võti (Pole seadistatav)
  • On aktiivne - Määrab, kas menüü on aktiivne.
  • Täiendav kontroll
   • SSO enabled - kas Single Sign-On on aktiveeritud;
   • Asterisk enabled - kas IP telefoniga ühildus on aktiveeritud;
   • SquirrelMail enabled - kas e-posti moodul on häälestatud ja aktiveeritud;
   • DVK enabled - kas DVK moodul on häälestatud ja aktiveeritud;
   • Active X redaktor aktiveeritud – Active X baasil otseediteerija.
  • Ava uues aknas - avab menüü uues aknas;
  • On eraldaja - Menüüs eraldaja, milleks on sidekriipsudest koosnev eraldusjoon.
  • Ikoon - Ikoonide valik. Valitud ikoon kuvatakse menüüs nimetuse ees
  • Kasutaja tase - Kasutaja taseme valik, kellel on õigus vastavat menüüpunkti näha.
  • Õigus akt. objektile - Õiguste andmise tase aktiivsele objektile;
  • Leht - Lehtede loetelu valik viitamiseks;
  • URL - Lingi sisestamise väli;
  • On täispikk URL;
  • Filtri nimetus - Lehe järgi filtreerimise võimalus;
  • Filtri seaded;
  • Grupid - Gruppide määramise võimalus, kellel on õigus vastavat menüüpunkti näha;
  • Indeks.
 6. Enamjaolt seadistatakse „Nimi“ (menüüpunkti nimi) ning „Grupid“ (õigused, kes menüüpunkti näevad). Kõige lõpuks klõpsake „Salvesta“.
 7. „Lisa uus“ menüüsse tekib uus menüüpunkt. Selleks, et liigutada menüüpunkt õigesse asukohta, tehke sellele linnuke ette.
 8. Klõpsake paremal pool aknas nuppu
 9. Määrake asukoht, kuhu tahate menüüpunkti tõsta. Selleks klõpsake tase kõrgemal asuvat menüüpunkti „Lepingud“ nii, et selle ümber tekiks must raam.
 10. Klõpsake paremal pool aknas nuppu .
 11. Menüüpunkt „Üldlepingud“ on nüüd õiges asukohas. Selleks, et ka personalilepingutel oleks oma menüüpunkt, korrake eespool tehtud tegevusi.

Staatiliste andmetüüpide seadistamine

(WD 5.3.0 - 30.05.2017)

Töölaua administraatoril on õigus teha nähtavaks teatud gruppidele ka staatilisi e sisseehitatud andmetüüpe (arutelud, ülesanded, kalendrid jne). Staatilistel tüüpidel saab muuta ainult gruppide õigusi. Kui proovida muuta midagi muud, siis ei lasta salvestada. Kui on aga grupp valitud, siis salvestatakse vaid valitud grupid, isegi kui teisi, mittelubatud sätteid on muudetud.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/menüüd.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)