Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:kontaktiregister_seadistamine

Export page to Open Document format

Kontaktiregistri seostamisvõimalus dokumendiga (alates versioonist 5.0.0)

Alates WD versioonist5.0.2
Uuendatud17.08.2016

Milleks?

Senisest dünaamilisem kontaktiregister võimaldab kontakti andmevälja abil lisada piiramatu arvu kontakte ühe dokumendi juurde (nt väljasaadetavale kirjale mitu adressaati) ning edastada dokument mitmele adressaadile ühes saatmise aknas. Korraga on võimalik edastada dokument mitmele erinevale e-postiaadressile.
Vastavalt sisestatud tähemärkidele pakub süsteem automaatselt registris olevaid kontakte. Kontakti lisamise aknasse on andmed grupeeritud asutuse, tema kontaktisiku ning asutuse aadressi kohta. Aadressi andmeväljade koosseis on etteseadistatud, milledeks on riik, linn, maakond, vald, tänav, maja nr, korteri nr, talu, postiindeks. Aadressvälja koosseis ühildub riikliku aadressandmete süsteemiga ADS.

Kuidas seadistada?

Juhul kui Teie asutuse WebDesktopis on enne 5-ndat versiooni võetud kasutusele kontaktiregister ning tunnete huvi uue kontaktide registri lahenduse kasutuselevõtu vastu, siis soovitame andmete migreerimise küsimuses konsulteerida Webware OÜ kasutajatoega.

Kontaktide andmetüübi seadistamine

 1. Kontaktandmete haldamiseks peab andmetüübi laienduse nimetus olema kontakt.
 2. Uue kontakti lisamise aknasse on võimalik asutuse ning kontaktisiku kohta kuvada järgmiseid andmevälju:

Lisage väljad kontaktitüübile.

Nimi Välja tüüp Laienduse nimetus
Tüüp (Juriidiline isik/Füüsiline isik)valiktype
Asutuse nimitekstorg_name
Reg koodtekstorg_code
Asutuse e-poste-postorg_mail
Isiku nimitekstper_name
Isikukoodtekstper_code
Isiku e-poste-postper_mail
Aadressaadressaadress
Märksõnadmärksõnadkeywords

Isikunimes eesnimi ning perekonnanimi lahku

(WD 5.4.7 - 25.10.2018)

Kui isikunimi tuleb mingil põhjusel lahku lüüa, siis palun võtke ühendust kasutajatoega, kes aktiveerib vastava võimaluse. Looge kontaktiandmetüübile järgmised andmeväljad:

Nimi Välja tüüp Laienduse nimetus
Eesnimitekstper_first_name
Perekonnanimitekstper_last_name

Dokumendi saatmisviisid

Dokumendi saatmisviisid seadistage klassifikaatorisse. Selleks tuleb teha klassifikaator nimetusega „Dokumendi saatmisviis“. Võimalikud saatmisviisid e-post, DVK, käsipost, kuller jne.

Dokumendi andmetüübi (nt saabunud dokumendi, väljasaadetava dokumendi, lepingu) sidumine kontaktiregistriga

Selleks, et dokumendi andmetüübi registreerimisvorm oleks seotud kontaktiregistriga, tuleb teha järgnevad seadistused:

 1. Määrake dokumendi andmetüübile nt „Kirjavahetus“ või „Lepingud“ laienduse nimetus. Laienduse nimetus võib olla vabalt valitud, kuid see ei tohi sisaldada täpitähti, numbreid ning tühikuid.
 2. Lisage dokumendi peaandmetüübile “Kontaktid” väli (välimuse plokis märkige suunaks „VÄLJA“).
 3. Kui peaandmetüübil on alamandmetüüpe, siis lisage ka neile väli „Kontaktid“ ning määrake väljatüübi suund (välimuse plokis). Nt väljasaadetaval dokumendil on suunaks “VÄLJA” ning saabuval dokumendil “SISSE”.
 4. Looge kontakti andmetüübile tavaline seos tema endaga. Vt seoste loomise kohta siit
 5. Veenduge, et dokumendi andmetüüp on seotud mõne kataloogiga puus, kuhu hakkavad edaspidi andmed kogunema.

Asutuse spetsiifiliste andmeväljade lisamine

(WD 5.2.1 - 22.09.2015) Spetsiifiliste andmeväljade nt arvelduskonto sisestamiseks otse kontaktikaardilt lisage andmeväli ning määrake välja laienduse nime algusesse „ctm“ nt „ctm_arvelduskonto“. Toetatud väljatüübid on: tekst, number, kuupäev, valik.

Eelnevalt peab laskma Webdesktopi kasutajatoel aktiveerida vastav muutuja: „WEBDK_ALLOW_CUSTOM_FIELDS_ON_CONTACT“

Veenduge, et kontakti andmetüüp on seotud mõne kataloogiga, kuhu hakkavad edaspidi kontaktid kogunema. Kui WebDesktopis pole aktiveeritud üksuste lahendust st muutuja "WEBDK_UNITS_ENABLED" pole aktiivne, ei tohi kontaktitüüp olla seotud mitme kataloogiga. (WD 5.2.0 - 22.12.2015) Kui WebDesktopis on üksused aktiveeritud ehk muutuja „WEBDK_UNITS_ENABLED“ on aktiivne, võib kontaktitüüp olla seotud mitme kataloogiga.

Riikide klassifikaator aadressandmeväljal

(WD 5.2.2 - 27.06.2016)

Riikide klassifikaatorit on võimalik kasutada andmekaardil, mis sisaldab aadressandmevälja. Riikide klassifikaator aktiveerub versiooniuuendusega. Oluline on, et andmetüüpidele, kus aadressandmevälja kasutatakse, oleks määratud laienduse nimi. Pärast versiooniuuendust tekib klassifikaatorite administreerimisliidesesse uus klassifikaator „Countries“. Riigid on tõlgitud eesti, inglise ning vene keelde ning klassifikaatori administreerimisliideses kodeeritud (nt Eesti → EE)

Riikide klassifikaatorit kuvatakse nii kontaktiaknas kui ka tavapärasel kontaktikaardil („Lisa uus“ → „Kontakt“).

Riikide valik kontaktiaknasRiikide valik kontaktikaardil

Neid riike, mida kasutatakse sagedamini, toob WD valikus edaspidi lemmikutena välja (punktiirjoone kohal). Lemmikuid on võimalik kustutada prügikasti ikooni abil. Seejuures ei kustu riik klassifikaatorist, vaid ainult lemmikute hulgast.

Kuidas kasutada?

Kontakti (Saatja/Saaja) kuvamine trükimallil

Kontakti väljalt andmete kuvamiseks kasutage järgnevat:

{sle n=c p=saaja/contact}
 {foreach from=$c item=i name=contacts}
 {$smarty.foreach.contacts.iteration}. 
      Asutuse nimed :{gv c=$i p=organization/name}
      Asutuse reg. kood : {gv c=$i p=organization/code}
      Asutuse e-mail : {gv c=$i p=organization/mail}
      -------
      Isiku nimi : {gv c=$i p=person/name}
      Isiku isikukood: {gv c=$i p=person/code}
      Isiku e-mail : {gv c=$i p=person/mail}
      -------
      Riik : {gv c=$i p=address/country_name}
      Linn : {gv c=$i p=address/city}
      Maakond : {gv c=$i p=address/state}
      Vald : {gv c=$i p=address/parish}
      Tänav : {gv c=$i p=address/street}
      Maja number : {gv c=$i p=address/house_nr}
      Korteri number : {gv c=$i p=address/appartment_nr}
      Talu : {gv c=$i p=address/household}
      Postiindeks : {gv c=$i p=address/zip_code}
{if !$smarty.foreach.contacts.last}==========================================={/if}
{/foreach}

Vt lisaks trükimallide näiteid

Kontakti järjekorranumber

Kui soovite, et kontakti juures ei kuvataks, mitmenda kontaktiga on tegu, siis eemaldage mallilt järgnev:

 {$smarty.foreach.contacts.iteration} 

Teatud (esimese, teise jne) kontakti kuvamine trükimallil

Järgnevaga saate valida, mitmendat kontakti soovite mallil kuvada:

{sle n=a p=saaja/contact}
Siia tuleb ainult esimene Asutuse nimi: {gv p=organization/name c=$a.0}

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/kontaktiregister_seadistamine.txt · Viimati muutnud: 2023/11/14 16:48 persoon support