Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:konf

Export page to Open Document format

Konfiguratsiooni muutmine

Alates WD versioonist5.2.0 - 18.09.2015
Täiendatud oluliselt04.07.2016

Milleks?

WebDesktopis on paljud arendused seadistatavad konfiguratsioonifailis muutujatena nt tuleb kolmanda osapoole allkirjastamise lahenduse seadistamiseks teha aktiveerimine konfiguratsioonifailis. Enamlevinud konfiguratsioonifaili seadistused on koondatud konfiguratsiooni muutmise moodulisse ning moodulit saab kasutada töölauaadministraatori õigustega kasutaja.Kuidas seadistada?

 1. Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Konfiguratsiooni muutmine“.
 2. Teile avaneb konfiguratsiooni muutmise aken, kus seaded on jagatud järgmiste teemaplokkide vahel:
 3. Konfiguratsiooni seade nimetuse peale hiirega liikudes kuvatakse muutuja nime, mida konfiguratsioonifailis muudetakse.

Üldised seaded

Debug info aktiveeritud

 • WEBDK_GROUP_TO_FORCE_SHOWING_DEBUG_INFO
 • Debug info näitab süsteemi jõudlust ning on abiks programmi vigade lokaliseerimiseks. Saab valida grupi, kellele debug info aktiveeritakse.


Süsteemne e-post

 • WEBDK_EMAIL_ADDRESS
 • Üld e-postiaadress, mida näidatakse WebDesktopist väljuvate e-kirjade puhul saatja aadressina. Vaikimisi aadressiks on webdesktop@webware.ee


Sessiooni kestvus sekundites

 • WEBDK_SESSION_EXPIRATION
 • Sessiooni kestvus hetkest, kui süsteemis toimus viimane vormi salvestamine. Vaikimisi on sessiooni pikkuseks 7200 sekundit ehk 2 tundi.


Üksused aktiveeritud

 • WEBDK_UNITS_ENABLED
 • Aktiveerib üksuste lahenduse ja kajastab üksusi erinevates vaadetes: dokumendi otsinguvormil ning nt dokumendiregistri vaates:

 • Loe üksuste kohta rohkem siit


Keelevalik ülaribal keelatud

 • WEBDK_TBAR_LANG_SELECTION_DISABLED
 • Vaikimisi on ülaribal kolmkeelne keelevalik: inglise, eesti ning vene keel. Lisaks on võimalik kuvada soome, läti ning leedu keelt. Kui keelevalik keelata, jääb WD-s kasutusele see keel, mis on vaikimisi konfiguratsioonifailist määratud.


Aktiivsed keelevalikud administreerimisliideses

Oli konfiguratsiooniliidesest seadistatav kuni 31.01.2017. Seadistust teostab nüüd WD kasutajatugi.

 • WEBDK_ACTIVE_LANGUAGES
 • Saate määrata keelevalikud, mida kuvatakse administreerimisliideses (avaneb, kui klõpsata nuppu „Muuda tüüpi“). Valitud keeli kuvatakse ka ülaribal, kui keelevalik on lubatud (vt eelmist muutujat).


Viimati lisatud dokumentide arv

 • WEBDK_MAX_RECENT_ITEMS_TO_DISPLAY
 • Avalehel kuvatavate dokumentide arv, mis on viimati lisatud kõikide kasutajate ning minu poolt.


Kuva viimati lisatud dokumente esilehel

 • WEBDK_SHOW_RECENT_ITEMS_ON_FRONT_PAGE
 • Avalehel viimati lisatud dokumentide kuvamise võimaldamine / keelamine


E-posti saatja nimi

 • WEBDK_EMAIL_FROM_NAME
 • See on e-posti saatja nimi, mida kuvatakse WD-st väljasaadetud e-kirja „From“ / „Saatja“ väljal. Reeglina peaks siin olema asutuse nimi nt „Webware OÜ“


Avaliku dokumendi salvestamine lubatud

 • WEBDK_PUBLIC_DOCUMENT_SAVE_ENABLED
 • Avaliku veebi ehk veebilehe kaudu on võimalik WD-i mittekasutavad isikud suunata registreerima dokumente otse WD-sse. Seda funktsionaalsust võib kasutada nt avalduste, teabenõuete vms dokumendiliikide esitamiseks.

Vt rohkem siit

Avalikud url'd

 • REFERERS
 • Webdesktopiga seotud veebilehe aadress, mille kaudu sisestatakse andmed WD-i.
 • Vt avalikust veebist registreerimise funktsionaalsuse aktiveerimise muutujat siit
 • Vt avalikust veebist registreerimise funktsionaalsuse kohta rohkem siit


Globaalne otsing lubatud

 • Vt avaliku dokumendiregistri kohta rohkem siit


Klassifikaatori väärtuste arv

 • WEBDK_CRSTBL_CLSF_SELECTION_AUTO_LIMIT
 • Klassifikaatori väärtuste limiidi määramine risttabelis ehk kuni millise väärtuste arvuni kuvatakse väärtusi ripploetelus ning millal hakatakse väärtusi kuvama AJAX-valikuna.


Puu kõigile lubatud

 • WEBDK_TREE_FRAME_ENABLED_FOR_EVERYONE
 • Saate määrata, kas puud kuvatakse kõikidele kasutajatele või ainult administraatoritele. Kui puu on keelatud, pole tavakasutaja seadetes võimalust puud sisse lülitada, samas üksuse administraatoril ning teistel kõrgema tasemega administraatoritel on jätkuvalt võimalus puud kasutada.


Kausta sündmused lubatud

 • WEBDK_EV_SERIES_EVENTS_ENABLED
 • Sündmusest võib olla abi järgnevatel juhtudel:
  • kui kataloogi lisatakse dokument, peaks määratud kasutaja töölauale tekkima automaatne suunamine konkreetse rolliga (nt allkirjastamiseks) ja/või peaks e-postiaadressile saadetama teavitus;
  • kui kataloogis muudetakse dokumenti või kustutakse see, peaks määratud kasutaja töölauale tekkima automaatne suunamine konkreetse rolliga (nt allkirjastamiseks) ja/või peaks e-postiaadressile saadetama teavitus.


Globaalse otsingu pealkiri

 • WEBDK_GLOBAL_SEARCH_HELP_TITLE
 • Globaalsele otsingule on võimalik lisada pealkirja.

Globaalse otsingu tekst

 • WEBDK_GLOBAL_SEARCH_HELP_CONTENT
 • Kui liikuda hiirega globaalse otsingu pealkirja peale, kuvatakse pealkirjaga seotud sisu.

Mobiilinumber on privaatne

 • WEBDK_GSM_IS_PRIVATE
 • Mobiilinumbrit ehk GSM-välja on kasutajakaardil võimalik peita teiste tavakasutajate eest. Jätkuvalt näevad GSM välja aga administraatorid. Vt lisaks siit

Struktuuriüksused lubatud

 • WEBDK_STRUCT_UNIT_ENABLED
 • Struktuuriüksuste lahenduse aktiveerimiseks.
 • NB! Vt lisaks muutujat WEBDK_UNITS_ENABLED
 • Loe üksuste kohta rohkem siit

Struktuuriüksuste klassifikaatori nimi

 • WEBDK_STRUCT_UNIT_CLSF_NAME
 • Kasutajakaardil struktuuriüksuste klassifikaatori määramiseks, mille väärtuste hulgast kuvatakse struktuuriüksuste nimesid.
 • Klassifikaatori nimi ei tohi sisaldada täpitähti „õ“, „ä“, „ö“ ning „ü“.

Dünaamiliste objektidega seonduv

Ajaloo plokk vaikimisi avatud

 • WEBDK_DEFAULT_LOGGING_EXPANDED
 • Saate määrata, kas dokumendi muudatuste, vaatamiste logi ehk ajaloo plokk on kinnises või lahtises olekus.


Vaatamiste logid aktiveeritud

 • WEBDK_VIEW_LOG
 • Vaatamiste logis säilitatakse info dokumendi vaatamiste ning failide avamiste kohta. Vaatamiste logi pole tagasiulatuv.


Jagamine aktiveeritud

 • WEBDK_SHARING_ENABLED
 • Webdesktopis on võimalik iga dokument e-posti teel jagada välise osapoolega (klient, lepingupartner, töövõtja jne) seejuures määrates kas väline osapool saab dokumenti ainult lugeda või ka allkirjastada.


Jagamise e-posti teema


Jagamise e-posti sisu


Minimaalne õigus, mida kasutaja vajab kande jagamiseks

 • WEBDK_SHARING_ADD_RIGHT
 • Minimaalne õigus, mida kasutaja vajab kande jagamiseks. Vaikimisi on konfis määratud minimaalseks õiguseks kirjutamisõigus.


Hoiata dokumendi avalikustamisel


Hoiata kui kasutaja laeb alla faili lukustatud kandel

 • WEBDK_LOCKED_ITEM_FILE_DOWNLOAD_CONFIRM_ENABLED
 • Kui kanne (dokument) on lukustatud teise kasutaja poolt ning klikata failinimel, siis kuvatakse vastavat teadet


Unikaalse väärtuse kordumisel ainult hoiatatakse, kanne lubatakse ära salvestada

 • WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_UNIQUE_FIELD_WARN_ONLY
 • Kui väli on märgitud unikaalseks, saate seadistada, kas andmevälja lubatakse salvestada korduva väärtusega. Unikaalsust kasutatakse nt registrikoodi väljal kontaktiregistris, et vältida mitme kontakti sisestamist sama registrikoodiga.
 • Vt lähemalt unikaalsuse kohta välja automaatikate peatükist


Mitmekasutaja otsing alguse järgi

 • Mitme kasutaja valik väljal kasutajat valides on kuvatud eesnimi eespool.
 • WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_MUSEL_SEARCH_BY_START
 • true = kasutajaid kuvatakse „eesnimi + perekonnanimi“; false = pole aktiveeritud.


Perenimi eespool mitmekasutaja otsingus

 • Mitme kasutaja valik väljal kasutajat valides on kuvatud perekonnanimi eespool.
 • WEBDK_DYNAMIC_OBJECT_MUSEL_FAMILY_NAME_FIRST
 • true = kasutajaid kuvatakse „perenimi + eesnimi“; false = pole aktiveeritud, kasutajaid kuvatakse „eesnimi + perenimi“.


Kuupäev, millest alates kuvatakse dokumente avalikus moodulis

 • WEBDK_PUBLIC_DYNOBJ_PUBLICH_DATE
 • Kuupäev, millest alates kuvatakse dokumente avalikus moodulis. Antud kuupäevast varasemaid dokumente avalikus liideses ei kuvata.


Salvesta genereeritud digikonteiner failiväljale

 • WEBDK_DYNOBJ_DDOC_DISABLE_RELATIONS_IF_FIELD_FOUND
 • Kui see on linnutatud, salvestatakse ddoc-id ainult andmeväljale ning ei pakuta enam seostesse ddoc-faili geneerimist.


Minimaalne õigus muuta loenduri välja käsitsi


Maksimaalne faili nime pikkus nimekirja vaates

 • WEBDK_FILENAME_LISTING_LENGHT
 • Nimekirja vaates on võimalik seadistada failinimele maksimaalne tähemärkide kuvamise arv.


Seotud kande piirangud kopeeritakse originaalilt


Defineeritud asukoht on vajalik uue dokumendi lisamisel

 • WEBDK_DYNOBJ_NO_LOCATIONS_ENABLED
 • Kui antud muutuja on aktiveeritud, saab registreerida dokumenti vaikimisi valitud kataloogi ehk kataloogi, mis on struktuuripuus avatud. Kui antud muutujat pole aga linnutatud, saab objekte (dokumente) registreerida ainult nendesse kataloogidesse, mis on andmetüüpidega seotud.


Kopeeri risttabeli SOSEL väärtused seostesse

 • WEBDK_CRSTBL_SOSEL_VALUES_TO_RELATIONS
 • Risttabelis SOSEL väljal dubleeri seosed võimaldamine. Kui risttabeli veerus on valitud objekt, dubleeritakse objekt automaatselt ka seostesse.


Faili välja piirangud kehtivad alates


Suunamise seaded

Minimaalne õigus, et lisada uut suunamist

 • WEBDK_ROUTING_MIN_RIGHT_FOR_ADD
 • Minimaalne õigus, millega kasutaja saab uut suunamist lisada.

Vali suunamisel vaikimisi e-post

 • WEBDK_ROUTING_EMAIL_NOTIFICATION
 • Antud muutuja aktiveerimisel on suunamise lisamisel teavitus “E-posti teel: kohe” vaikimisi linnutatud st vaikimisi saadetakse kohe suunamisülesande täitjale e-posti teel teavitus.


E-posti saatja on aktiivne kasutaja

 • WEBDK_ROUTING_FROM_CURRENT_USER
 • Suunamise teavituse saatja aadressiks suunaja e-postiaadress.
 • NB! Kui see on linnutamata st e-post saadetakse välja asutuse üldiselt e-postiaadressilt, siis peavad olema määratud süsteemsed e-postiaadressid.

Nõua suunamise tühistamisel kommentaari


Nõua tagasiside andmisel kommentaari


Tagasiside nuppu ei saa kasutada

 • WEBDK_ROUTING_DISABLE_FEEDBACK
 • Kui antud muutuja linnutada, on võimalik tagasiside nupp eemaldada.

Suunamisrollid, mida saab märkida tehtuks ainult juhul, kui failile on lisatud allkiri

 • WEBDK_CHECK_IF_USER_HAS_SIGNED_ROUTING_ROLES
 • NB! Selleks, et WD märgiks suunamise pärast allkirja lisamist automaatselt tehtuks, peab olema aktiveeritud ka muutuja WEBDK_DYNOBJ_DDOC_ON_UPDATE_MARK_COMPLETED.

Märgi suunamised tehtuks peale allkirjastamist

 • WEBDK_DYNOBJ_DDOC_ON_UPDATE_MARK_COMPLETED
 • Kui failile lisatakse allkiri, märgitakse valitud suunamisrollid tehtuks.

Noppimine lubatud

 • WEBDK_ROUTING_PICKUP_ENABLED
 • Noppimise funktsionaalsus võimaldab ülesannet suunata paralleelsuunamisega täitmiseks korraga kahele inimesele ning ülesande täidab ainult üks inimene s.o esimene, kes oma ülesande üles nopib.

Näita esilehel valitud

 • WEBDK_DEFAULT_SHOW_ON_MY_FRONT_PAGE
 • Antud muutuja aktiveerimisel on suunamise lisamisel “Näita minu avalehel” vaikimisi linnutatud st vaikimisi näidatakse minu algatatud (suunatud) tööülesannet minu avalehel.


Vaikimisi tüüp

 • WEBDK_DEFAULT_ROUTING_TYPE
 • Saate valida, kas vaikimisi on suunamise lisamisel vaikimisi paralleelsuunamine või järjestiksuunamine täpitatud.


Näita minu suunamisi plokk lahti

 • WEBDK_SHOW_MY_ROUTINGS_BY_DEFAULT
 • Suunamiste plokki on võimalik vaikimisi seadistada avatud või suletud asendisse. Suunamiste plokk suletud asendis


Saada e-osti teavitus kui staatus muutub järgnevaks

 • WEBDK_ROUTING_STATUS_CHANGE_NOTIFICATIONS
 • Saate seadistada, milliste suunamiste staatuste puhul saadetakse teavitus. Valikus on järgnevad suunamiste staatused:
  • Tehtud;
  • Tühistatud;
  • Tagasiside;
  • Ootel;
  • Vaatas.
 • Vt suunamiste staatuste kohta rohkem siit


Saada e-post tühistamisel

 • WEBDK_SEND_ROUTING_EMAIL_BY_UNCONFIRM
 • Kui suunamine tühistatakse (vajutatakse nuppu „Tühista“ / „Lükka tagasi“, sõltub punase nupu pealkirjast) saadab WD suunajale teavituse e-kirja teel.


Grupi valik lubatud

 • WEBDK_ROUTING_GROUP_SELECTION_ENABLED
 • Suunamistes on võimalik lubada või keelata dokumendi suunamist grupile.


Ostuarvel asendamine

 • WEBDK_INVOICE_SUBSTITUTIONS_ENABLED
 • WebDesktopi ostuarvete standardlahenduses on võimalik seadistada, et asendamistegevused toimiksid ka arveridade puhul st jagamis-, kontrollimis ning kinnitamistegevused liiguksid automaatselt edasi asendajale. Selleks tuleb igal kasutajal asendamiste aknas või enda kasutajakaardil teha linnuke „Ostuarved“.

Järjestiksuunamise vaikimisi tüübid

 • WEBDK_CONTINUES_ROUTING_DEFAULT_TYPES
 • Saate valida dokumendi andmetüübi(d), mille(de) puhul kasutatakse vaikimisi järjestiksuunamist.

Anna eriõigus rolli järgi

 • WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_RIGHT_BY_ROLE
 • Saate seadistada suunamisrollid ning nende kasutamisel antavad eriõigused. Nt kui dokument suunatakse kasutajale „Digitaalseks allkirjastamiseks“ ning tal pole grupi kaudu dokumendile kirjutamisõigust, tuleb kirjutamisgrupist valida roll „Digitaalseks allkirjastamiseks“.

Nuppude nimetused ja staatused rolli järgi

 • WEBDK_ROUTING_ACTION_NAMES
 • Saate seadistada suunamisnuppude pealkirju ning suunamisülesande tehtuks märkimisel kuvatavaid staatuseid. Seadistusi on võimalik teha sõltuvalt WD keele valikust ning suunamisrollist.

Õigustega seotud seaded

Eriõigused aktiveeritud

 • WEBDK_EXTRA_RIGHTS_ENABLED
 • Eriõigused võivad olla abiks järgnevatel juhtudel:
  • sarja/kataloogi puhul on oluline, et tavakasutaja saaks lisada uusi dokumente ning näha enda lisatud dokumente, kuid ta ei tohiks näha teiste lisatud dokumente;
  • tavakasutaja peab saama võimaldada juurdepääsu konkreetsele dokumendile, millele temal on juurdepääsuõigused.
 • Kui aktiveerida eriõigused, saab konfist edasi seadistada, millal eriõigused antakse, kas dokumendi lisamisel või nt suunamisega. Samuti saab edasi konfigureerida, millised eriõigused antakse, kas lugemise või nt kustutamise eriõigus.


Grupi eriõigused aktiveeritud

 • WEBDK_GROUP_EXTRA_RIGHTS_ENABLED
 • Saate seadistada, kas suunamistes grupi valimisel saab kasutada automaatset eriõiguste andmist.


Eriõigused lisamisel

 • WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_ENABLED
 • Kui muutuja on linnutatud, kuvatakse eriõiguste plokki dokumendikannete juures. Kui antud muutuja on linnutatamata, antakse dokumendi lisajale ikkagi eriõigus, kuid seda pole dokumendikande juures näha st juba antud eriõigust ei saa ka eemaldada.


Anna eriõigused lisamisel

 • WEBDK_EXTRA_RIGHTS_AUTO_ADD_RIGHT
 • Kasutaja, kes hakkab lisama dokumenti, millele tal grupi kaudu õigust pole, saab pärast kande registreerimist eriõiguse. See tähendab, et kandele on juurdepääsuõigus ainult lisajal endal ja lisaks gruppidega määratud isikutel ning adminidel. Saate määrata, missugune eriõigus antakse kande lisajale. Valikus on lugemise, kirjutamise ning kustutamise eriõigus.


Kasutajad, kellel on õigus eriõigusi määrata

 • WEBDK_EXTRA_RIGHTS_MIN_ACCESS_LEVEL
 • Minimaalne kasutajatase, millest alates saab eriõigusi anda dokumentidele. Vaikimisi on minimaalseks kasutajatasemeks tavakasutaja, kes on süsteemis ennast autentinud kasutajanime ja parooliga või ID-kaardi / M-ID abil. St kui valitakse „Autenditud kasutaja“, saavad eriõiguseid jagada kõik kasutajad. Kui valitud on „Admin“, saavad eriõiguseid jagada kõik administraatorid sh üksuse administraatorid, tavaadministraatorid ning töölauaadministraatorid. „Töölaua admin“ valiku puhul saavad eriõiguseid jagada ainult tavaadministraatorid ning töölauaadministraatorid.


Kopeeri eriõigused kande dubleerimisel

 • WEBDK_COPY_EXTRA_RIGHTS_ON_DUPLICATION
 • Saate määrata, kas kande dubleerimisel kopeeritakse eriõigused dubleeritavalt kandelt.

Privaatsed kataloogid aktiveeritud

 • WEBDK_PRIVATE_FOLDER_ENABLED
 • Privaatkataloogi kasutamise rakendamist võib kaaluda nt juhul, kui dokumendid asuvad sarjas, mis on kas avalik või suuremale hulgale kasutajatele ligipääsetav, kuid üksikutele dokumentidele tuleks teha erandid (märkida need privaatseteks), et need oleksid nähtavad vaid privaatkataloogi liigutajale või vastavate õigustega grupile.
 • Loe rohkem privaatkataloogi funktsionaalsuse kohta siit

Keela parooliga sisselogimine

 • WEBDK_DISABLE_LOGIN_BY_PASSWORD
 • Kasutajanime ja parooliga sisselogimise keelamine.

Kalendri sündmuse loojal on õigus see sündmus kustutada

 • WEBDK_CALENDAR_ENABLE_DELETE_BY_CREATOR
 • Saate seadistada, kas kalendri sündmuse lisajal on õigus enda lisatud sündmused kustutada.
 • Vt kalendrite funktsionaalsuse kohta rohkem siit

Minimaalne õigus, et määrata eriõigusi

 • WEBDK_MIN_RIGHT_TO_GIVE_EXTRA_RIGHTS
 • Minimaalne õigus, millega kasutaja saab anda kandele eriõigusi.

Anna eriõigused asendajale

 • WEBDK_ADD_EXTRA_RIGHTS_TO_SUBSTITUTE
 • Saate seadistada, kas asendamiste kasutamisel antakse asendajale vajalikud eriõigused dokumendile juurdepääsuks.


E-postiga seotud seaded

Saada veateated e-postiga

 • WEBDK_EMAIL_ERRMSG_ENABLED
 • Kasutajatele kuvatavad veateated Webdesktopis saadetakse e-posti teel välja.

Saada veateated e-postiga avalikust liidesest

 • WEBDK_ENABLE_EMAIL_ERRMSG_FROM_PUBLIC
 • Avaliku kasutajaliidese (nt avalikustatud dokumendiregistri) veateadete edastamine e-kirja teel.

Veateadete saajate e-postid

 • WEBDK_EMAIL_ERRMSG_RECEIVERS
 • E-postiaadressid, millele saadetakse veateated.

Saada aeglaste päringute info e-postiga

 • WEBDK_EMAIL_SLOW_QUERY_ENABLED
 • Aeglaste päringute info edastamine e-postiga.

E-posti signatuur aktiveeritud

 • WEBDK_EMAIL_SIGNATURE_ENABLED
 • Signatuuri lisamine töölaua kõikidele kasutajatele e-kirja lõppu st tervel töölaual kasutatakse sama signatuuri moodustamise reeglit.
 • Üksusepõhist e-posti signatuuri vaata siit.
 • Vt rohkem e-posti signatuuri kasutamise funktsionaalsuse kohta siit

Isikliku signatuuri kasutamise võimalus

 • WEBDK_EMAIL_SIGNATURE_USER_ENABLED
 • Kui aktiveerida, siis saab iga kasutaja isiklike seadete („Haldamine“ → „Seaded“ → „E-posti signatuur“) vabatekstiväljale seadistada isikliku signatuuri, mida kasutatakse e-posti saatmisel WD-st ning jagamisel. Vt lisaks siit

Struktuuriüksuse lisamine e-posti signatuuri

 • WEBDK_MAIL_SIGNATURE_DIVISION
 • Igale struktuuriüksusele on võimalik lisada eraldi e-posti signatuuri.
 • Vt rohkem e-posti signatuuri kasutamise funktsionaalsuse kohta siit

Squirrelmail aktiveeritud

 • WEBDK_SQUIRRELMAIL_ENABLED
 • Squirrel Maili e-posti mooduli lubamine

Lisa mobiili number e-posti signatuurile

 • WEBDK_MAIL_SIGNATURE_GSM
 • GSM-numbri lisamisvõimalus e-kirja signatuuri

E-post saadetakse välja aktiivse kasutaja alt

 • WEBDK_EMAIL_PERSONAL_ADDRESS_ONLY
 • E-kirja välja saatmisel on võimaldatud ainult kasutajakaardil oleva e-postiaadressi kasutamine saatja aadressina.

Asendaja e-posti saatmise moodus

 • WEBDK_SUBSTITUTION_EMAIL_SENDING_MODE
 • Kui lähete puhkusele või olete mingil muul põhjusel kontorist eemal, saate määrata isiku, kelle avalehele edastatakse dokumentide suunamised. Asendamiste puhul on võimalik seadistada suunamise teavitust mõlemale (eemalolijale ning asendajale), ainult eemalolijale, ainult asendajale.
 • Asendamiste kohta leiate rohkem infot siit

E-posti vaikimisi teema prefiks

 • WEBDK_EMAIL_DEFAULT_SUBJECT_PREFIX
 • E-kirja teemale lisatakse vaikimisi [Webdesktop: tüübinimi]. Seda on võimalik muuta, eemaldada.

Suunamise e-posti teema

 • WEBDK_EMAIL_ROUTING_SUBJECT_APPEARANCE
 • S.o suunamise e-kirja teavituse pealkiri. Võimalik kuvada suunamise rolli (kooskõlastamiseks, allkirjastamiseks jms) ja / või dünaamilise nime reeglit.

Kalendri sündmuse e-posti teema

 • WEBDK_EMAIL_ROUTING_SUBJECT_APPEARANCE
 • Kalendrisündmuste e-kirja teavituse pealkiri
 • Vt kalendrite funktsionaalsuse kohta rohkem siit

Digidoc-i teenus

Digidoc-i teenus aktiveeritud

Keela mobiil-ID-ga sisselogimine

 • WEBDK_DISABLE_MOBID_LOGIN
 • Keelab mobiil-ID-ga sisselogimise. Kusjuures mobiil-ID-ga on jätkuvalt võimalik digiallkirjastada.
 • Vt mobiil-ID-ga sisselogimise kohta lisaks siit

Keela mobiilitundlik liides

 • WEBDK_DISABLE_MOBILE_DETECTION
 • Keelab mobiilitundliku liidese. Mobiilitundlik liides töötab ainult Internet Exploreriga ning käivitub, kui WD tuvastab mobiilitundliku seadme.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/konf.txt · Viimati muutnud: 2024/06/04 14:23 persoon support