Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:klassifikaatorid

Export page to Open Document format

Klassifikaatorid

Klassifikaatorite haldamise õigus on töölaua administraatoril. WD-s olevad klassifikaatorid jagunevad 2 gruppi:

 • Klassifikaatorid, mis on kasutatavad metaadmete väljadel;

Metaandmevälja klassifikaatori näide

 • Valikud, mis on seotud programmi loogikaga.

Suunamise rolli valiku klassifikaatori näide

Vastavalt toimub nende haldus:

 • Menüüst “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Klassifikaatorid”
 • Menüüst “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Valikud”.

WD-s on hetkel kasutusel järgmised valikud:

 • Suunamiste sisud;
 • Arutelu kande tüübid;
 • Dünaamilise tüübi välja rollid;
 • Sündmuste kategooriad;
 • Sündmuste vastused;
 • Säilitustähtaeg;
 • Piirangute alused;
 • Suunamise tüübid;
 • Ülesande kategooriad;
 • Ülesande prioriteedid;
 • Ülesande vastused;
 • Ülesande staatused.

Kuna valikud on seotud programmi loogikaga, siis ilma mõjuva põhjuseda neid muuta ei tohiks.

Klassifikaatori lisamine

Sisestatud klassifikaatoreid on võimalik siduda „Valik“ ja „Mitme väärtuse valik“ tüüpi metaandmeväljadega. Sellisel juhul ei pea väärtuseid alati eraldi sisestama, vaid kasutatakse juba sisestatud klassifikaatorite väärtusi.

 1. Klassifikaatorite lisamiseks valige “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Klassifikaatorid”.
 2. Paremalt ülevalt menüüst „Otsi“ menüüst vasakult klõpsake „Lisa uus klassifikaator“.

Kui olete otsustanud luua uue klassifikaatori, avaneb Teile aken „Klassifikaatori lisamine“.

 • Klassifikaatori nimi;
 • Kasuta koode - võimalus väärtused kodeerida;
 • Väärtused - Väärtuste loetelu. Iga väärtuse lisamisel kuvatakse automaatselt uus rida juurde;
 • Lisa uued väärtused reale nr - saate määrata, mitmendale reale valikus lisatakse uus väärtus.

Pärast väärtuste sisestamist (ja vajadusel kodeerimist) salvestage tehtu.

(WD 5.1.1 - 18.06.2015) Sama koodiga väärtuste salvestamisel annab süsteem märku, et klassifikaatorite nimekirjas on mitmekordselt kasutusel samade koodidega väärtused. Hoiatus kaob, kui koode on parandatud ning kattuvusi enam pole. Näide

Klassifikaatorite sidumine valikväljaga

Klassifikaatori muutmine

 1. Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Klassifikaatorid“. Teile avaneb klassifikaatorite nimekirjavaade klassifikaatorite nimedest, väärtustest ning seotud andmetüüpidest (WD 5.1.1 - arenduses).
 2. Klassifikaatorite nimekirjas klõpsake „Muuda“ nuppu selle klassifikaatori järel, mida soovite muuta.

Klassifikaatorite statistika

Alates WD versioonist5.1.1

Klassifikaatorite statistika võimaldab saada ülevaadet dokumentides esinevate klassifikaatorite väärtuste kohta. (WD 5.3.0 - 30.05.2017) Nüüd on võimalik lisaks valikväljale saada statistilist infot ka märksõnaväljalt.

 1. Valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Klassifikaatorid“. Klassifikaatori statistika nägemiseks avage olemasolev klassfikaator.
 2. Klõpsake nuppu „Statistika“.
 3. Akna paremasse osasse tekib raam „Klassifikaatori statistika
 4. Statistika lehel näete kokkuvõtet klassifikaatori väärtuste kasutatavuse kohta ning välja on toodud väärtustele vastavad 2 kannet. Vaikimisi kuvatavate kannete arv ei ole konfigureeritav. Enamate kannete nägemiseks klõpsake nuppu „Näita kõik“. Kannete peitmiseks vajutage nuppu „Peida kõik“ või tehke klikk kande real.
 5. Kui klassifikaator sisaldab palju väärtuseid ning kui kerite klassifikaatorite statistika parempoolses raamis allapoole, siis ühel hetkel tekib nupp „Tagasi üles“, millele klõpsates viiakse Teid klassifkaatori väärtuste algusesse.
 6. Kandeid saate sorteerida klassifikaatori koodi ning väärtuste alguse järgi. Sisalduse järgi otsing ei toimi. Filtreeringut kasutades, kui klassifikaator on mahukas ning vastavate kannete otsimine võtab aega, kuvatakse kasutajale otsimisikooni „
 7. Juhul kui soovite klassifikaatorite väärtuseid kohe korrigeerida, saate seda teha vasakul raamis. Täiendatud klassifikaatori statistika värskendamiseks klõpsake paremas raamis asuvat nuppu „Värskenda andmeid (võib võtta kaua aega)“.
 8. Klassifikaatori statistika sulgemiseks klõpsake vasakus raamis „Sulge raam»“.

Valikute lisamine/muutmine

Kõikide „Valik“ tüüpi klassifikaatorite lisamine ja muutmine toimub sarnaselt menüüs „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Valikud“. Vajutades vastava Valiku nimele, avaneb valiku vaatamise vorm. „Muuda“ nupp avab vormi valikute lisamiseks/muutmiseks. Kui valikuid on rohkem kui 5, tuleks sisestada esimesed 5 ning seejärel salvestada. Pärast salvestamist kuvatakse uued 5 rida, mille sisestamise järel taaskord salvestage.

Vaikimisi valiku linnukesega rea lõpus (küsimärgi all) saate seadistada antud väärtuse valiku alati (nt sündmuse lisamisel või ülesande andmisel) vaikimisi valituks. Nooltega saate valikute järjekorda muuta ning „Kustuta“ ikooniga on Teil võimalus kustutada soovitud valikväärtust.

Klassifikaatorite tõlkimine

Alates WD versioonist5.2.1
Uuendatud16.12.2015

Klassifikaatori väärtuseid on võimalik tõlkida WebDesktopis aktiveeritud keeltesse. Webdesktopil on 30.03.2016 seisuga olemas 6 keele tugi, nendeks on: eesti, inglise, vene, soome, läti, leedu keel.

Kui konfiguratsioonist on aktiivne ainult eesti keel st WEBDK_ACTIVE_LANGUAGES = ‘et’, siis ei kuvata klassifikaatori väärtuste tõlgete välju.

 1. Klassifikaatori tõlkimiseks liikuge klassifikaatorite liidesesse. Selleks valige „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Klassifikaatorid“ ning klikake soovitud klassifikaatoril.
 2. Avaneb klassifikaatori muutmise aken, kus vastava keele väljale sisestage tõlge.

Ostuarvetel ning risttabelis ei muutu keel, kui varasemalt on keelevalikuks olnud nt inglise keel ning nüüd valitakse eesti keel.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/klassifikaatorid.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)