Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


wd:administraatorile:allkirjastamisel_info_lisamine

Export page to Open Document format

Olemasolevasse faili andmeväljadelt info lisamine allkirjastamise hetkel

Alates WD versioonist19.08.2016

Milleks?

Allkirjastamise hetkel on võimalik lisada infot trükimalli alusel loodud faili ning selle lisadesse registreerimisnumbri ja kuupäeva, kusjuures lisadesse pannakse põhidokumendi reg nr, kui lisad asuvad põhidokumendifailiga samal kandel. Pärast faili(de) loomist ning enne allkirjastamist saab faile manuaalselt täiendada. Kui fail(id) on valmis allkirjastamiseks, tuleb teha vastav suunamine. Isikule, kellele tehakse suunamine, kuvatakse docx-vormingus põhidokumendi faili juures nuppu „Lisa allkiri“. Kui klõpsata „Lisa allkiri“ nuppu, järgneb allkirjastamistegevus, kus automaatselt lisatakse dokumendifaili teatud info (nt reg nr ning reg kp), genereeritakse docx-fail pdf-failiks, pannakse fail bdoc-ümbrikusse ja lisatakse allkiri.

Toetatud on ainult reg nr ning reg kp väljad.

Hea teada lisade välja kohta! 1) Lisade väljal olevad failid konverteeritakse pdf-iks (seda juhul kui faili formaat konverteerimist võimaldab); 2) lisatakse kõik lisade väljal olevad failid (ka need, kuhu täiendavaid andmeid ei lisatud ja/või pdf-iks ei konverteeritud) digikonteinerisse pärast põhidokumenti samas järjestuses nagu lisade väljal.

Kuidas seadistada?

Lahenduse kasutusele võtuks tuleb lasta Webdesktopi kasutajatoel aktiveerida muutuja WEBDK_INJECT_AND_SIGN_TYPES.

Järgmine seadistus tehakse WD-i konfiguratsioonis ning selle teostab WD tehniline kasutajatugi:

$WEBDK_INJECT_AND_SIGN_TYPES = array(
   'kaskkiri' => array(
      'draft'  => array('field' => 'eelnou',       'type' => 'kaskkiri'),
      'sign'   => array('field' => 'allkirjastatud_fail', 'type' => 'kaskkiri'),
      'reg_nr'  => array('field' => 'reg_nr',       'type' => 'kaskkiri'),
      'reg_date' => array('field' => 'reg_date',      'type' => 'kaskkiri'),
      'extras'  => array('field' => 'manused',       'type' => 'kaskkiri', 'convert_exts' => array('doc', 'rtf', 'sxw', 'odt', 'html', 'txt', 'docx','xls', 'xlsx', 'jpg', 'png')),
    ));
 

NB! Kusjuures 'type' järel peab olema peatüübi laienduse nimetus, kui väli on tuletatud peatüübilt. Kui väli pole peatüübilt tuletatud, on tarvilik teada spetsiifilist laienduse nimetust.

WD kasutajatoega kokku leppides tuleb andmetüübile määrata laienduse nimetus ning andmeväljadele seadistada ekspordinimed. Trükimallis tuleb kasutada tag'e «laiendusenimi» Vt trükimalli näidet...

Lahendus toimib ainult siis, kui „Faili loomine“ plokis valitakse väljundformaadiks docx-fail. Soovitus on trükimalli aluste administreerimisel määrata ainult üks väljundformaat: docx-fail.

Kuidas kasutada?

Järgnev on ainult lahenduse kasutamisjuhend, mille eelduseks on, et kõik lahenduse seadistused on juba tehtud.

 1. Looge fail. Loodud faili on võimalik täiendada, sh võib seda kohtarvutisse alla laadida ning täiendatud kujul uuesti ülesse laadida. Oluline on, et tag'e ei muudetaks.
 2. Kui fail on allkirjastamiseks valmis, tehke vastav suunamine. Isikule, kellele on allkirjastamise ülesanne suunatud, kuvatakse mustandifaili juures „Lisa allkiri“ nuppu.
 3. Kui klõpsatakse „Lisa allkiri“ nuppu, avaneb tavapärane allkirjastamisaken, kus tuleb täita nõutud väljad ning sisestada PIN2.
 4. Allkirjastamistegevuse tulemusena lisatakse faili sisse viimane info (nt reg kp, reg nr), konverditakse docx-fail pdf-failiks, pannakse see bdoc-ümbrikusse ning lisatakse allkiri.

Tagasi administraatori juhendi avalehele

wd/administraatorile/allkirjastamisel_info_lisamine.txt · Viimati muutnud: 2023/10/19 12:05 persoon support