Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:wd:administraatorile:kontaktiregister_seadistamine

Kontaktiregistri seostamisvõimalus dokumendiga (alates versioonist 5.0.0)

Milleks?

Senisest dünaamilisem kontaktiregister võimaldab kontakti andmevälja abil lisada piiramatu arv kontakte ühe dokumendi juurde (nt väljasaadetavale kirjale mitu adressaati) ning edastada dokument mitmele adressaadile ühes saatmise aknas. Korraga on võimalik edastada dokument mitmele erinevale e-postiaadressile.
Vastavalt sisestatud tähemärkidele pakub süsteem automaatselt registris olevaid kontakte. Kontakti lisamise aknasse on andmed grupeeritud asutuse, tema kontaktisiku ning asutuse aadressi kohta. Aadressi andmeväljade koosseis on etteseadistatud, milledeks on riik, linn, maakond, vald, tänav, maja nr, korteri nr, talu, postiindeks. Aadressvälja koosseis ühildub riikliku aadressandmete süsteemiga ADS.

Kuidas seadistada?

Juhul kui Teie asutuse WebDesktopis on enne 5-ndat versiooni võetud kasutusele kontaktiregister ning tunnete huvi uue kontaktide registri lahenduse kasutuselevõtu vastu, siis soovitame andmete migreerimise küsimuses konsulteerida Webware OÜ kasutajatoega.

Kontaktide andmetüübi seadistamine

 1. Kontaktandmete haldamiseks peab andmetüübi laienduse nimetus olema “kontakt”.
 2. Uue kontakti lisamise aknasse on võimalik asutuse ning kontaktisiku kohta kuvada järgmiseid andmevälju:

Lisage väljad kontaktitüübile.

Nimi Välja tüüp Laienduse nimetus
Tüüp (Juriidiline isik/Füüsiline isik)valiktype
Asutuse nimitekstorg_name
Reg koodtekstorg_code
Asutuse e-poste-postorg_mail
Isiku nimitekstper_name
Isikukoodtekstper_code
Isiku e-poste-postper_mail
Aadressaadressaadress

Veenduge, et kontakti andmetüüp on seotud mõne kataloogiga puus, kuhu hakkavad edaspidi kontaktid kogunema.

Dokumendi saatmisviisid

Dokumendi saatmisviisid seadistage klassifikaatorisse. Selleks tuleb teha klassifikaator nimetusega „Dokumendi saatmisviis“.

Dokumendi andmetüübi (nt saabunud dokumendi, väljasaadetava dokumendi, lepingu) sidumine kontaktiregistriga

Selleks, et dokumendi andmetüübi registreerimisvorm oleks seotud kontaktiregistriga, tuleb teha järgnevad seadistused:

 1. Määrake dokumendi alustüübile (peatüübile) nt „Kirjavahetus“ või „Lepingud“ laienduse nimetus. Laienduse nimetus võib olla vabalt valitud, kuid see ei tohi sisaldada täpitähti, numbreid ning tühikuid.
 2. Lisage dokumendi peaandmetüübile “Kontaktid” väli (välimuse plokis märkige suunaks „VÄLJA“).
 3. Kui peaandmetüübil on alamandmetüüpe, siis lisage ka neile väli „Kontaktid“ ning määrake väljatüübi suund (välimuse plokis). Nt väljasaadetaval dokumendil on suunaks “VÄLJA” ning saabuval dokumendil “SISSE”.
 4. Looge kontakti andmetüübile seos tema endaga. Vt seoste loomise kohta siit
 5. Veenduge, et dokumendi andmetüüp on seotud mõne kataloogiga puus, kuhu hakkavad edaspidi andmed kogunema.

Kuidas kasutada?

Kontakti (Saatja/Saaja) kuvamine trükimallil

Kontakti väljalt andmete kuvamiseks kasutage järgnevat:

{sle n=c p=saaja/contact}
 {foreach from=$c item=i name=contacts}
 {$smarty.foreach.contacts.iteration}. 
      Asutuse nimed :{gv c=$i p=organization/name}
      Asutuse reg. kood : {gv c=$i p=organization/code}
      Asutuse e-mail : {gv c=$i p=organization/mail}
      -------
      Isiku nimi : {gv c=$i p=person/name}
      Isiku isikukood: {gv c=$i p=person/code}
      Isiku e-mail : {gv c=$i p=person/mail}
      -------
      Riik : {gv c=$i p=address/country}
      Linn : {gv c=$i p=address/city}
      Maakond : {gv c=$i p=address/state}
      Vald : {gv c=$i p=address/parish}
      Tänav : {gv c=$i p=address/street}
      Maja number : {gv c=$i p=address/house_nr}
      Korteri number : {gv c=$i p=address/appartment_nr}
      Talu : {gv c=$i p=address/household}
      Postiindeks : {gv c=$i p=address/zip_code}
{if !$smarty.foreach.contacts.last}==========================================={/if}
{/foreach}

Kontakti järjekorranumber

Kui soovite, et kontakti juures ei kuvataks, mitmenda kontaktiga on tegu, siis eemaldage mallilt järgnev:

 {$smarty.foreach.contacts.iteration} 

Teatud (esimese, teise jne) kontakti kuvamine trükimallil

Järgnevaga saate valida, mitmendat kontakti soovite mallil kuvada:

{sle n=a p=saaja/contact}
Siia tuleb ainult esimene Asutuse nimi: {gv p=organization/name c=$a.0}

Tagasi administraatori juhendi avalehele

et/wd/administraatorile/kontaktiregister_seadistamine.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)