Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:wd:administraatorile:klassifikaatorid

Export page to Open Document format

Klassifikaatorid

Klassifikaatorite haldamise õigus on töölaua administraatoril. WD-s olevad klassifikaatorid jagunevad 2 gruppi:

 • Klassifikaatorid, mis on kasutatavad metaadmete väljadel;

Metaandmevälja klassifikaatori näide

 • Valikud, mis on seotud programmi loogikaga.

Suunamise rolli valiku klassifikaatori näide

Vastavalt toimub nende haldus:

 • Menüüst “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Klassifikaatorid”
 • Menüüst “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Valikud”.

WD-s on hetkel kasutusel järgmised valikud:

 • Suunamiste sisud;
 • Arutelu kande tüübid;
 • Dünaamilise tüübi välja rollid;
 • Sündmuste kategooriad;
 • Sündmuste vastused;
 • Säilitustähtaeg;
 • Piirangute alused;
 • Suunamise tüübid;
 • Ülesande kategooriad;
 • Ülesande prioriteedid;
 • Ülesande vastused;
 • Ülesande staatused.

Kuna valikud on seotud programmi loogikaga, siis ilma mõjuva põhjuseda neid muuta ei tohiks.

Klassifikaatori lisamine/muutmine

Sisestatud klassifikaatoreid on võimalik siduda „Valik“ ja „Mitme väärtuse valik“ tüüpi metaandmeväljadega. Sellisel juhul ei pea väärtuseid alati eraldi sisestama, vaid kasutatakse juba sisestatud klassifikaatorite väärtusi. Klassifikaatorite lisamine toimub menüüst “Haldamine” → “Töölaua admin” → “Klassifikaatorid” paremalt ülevalt menüüst nupuga „Lisa uus klassifikaator“.

Kui olete otsustanud luua uue klassifikaatori, avaneb Teile aken „Klassifikaatori lisamine“.

 • Klassifikaatori nimi;
 • Kasuta koode - võimalus väärtused kodeerida;
 • Väärtused - Väärtuste loetelu. Iga väärtuse lisamisel kuvatakse automaatselt uus rida juurde.

Pärast väärtuste sisestamist (ja vajadusel kodeerimist) salvestage tehtu.

Valikute lisamine/muutmine

Kõikide „Valik“ tüüpi klassifikaatorite lisamine ja muutmine toimub sarnaselt menüüs „Haldamine“ → „Töölaua admin“ → „Valikud“. Vajutades vastava Valiku nimele, avaneb valiku vaatamise vorm. „Muuda“ nupp avab vormi valikute lisamiseks/muutmiseks. Kui valikuid on rohkem kui 5, tuleks sisestada esimesed 5 ning seejärel salvestada. Pärast salvestamist kuvatakse uued 5 rida, mille sisestamise järel taaskord salvestage.

Vaikimisi valiku linnukesega rea lõpus (küsimärgi all) saate seadistada antud väärtuse valiku alati (nt sündmuse lisamisel või ülesande andmisel) vaikimisi valituks. Nooltega saate valikute järjekorda muuta ning „Kustuta“ ikooniga on Teil võimalus kustutada soovitud valikväärtust.

Üksuse klassifikaatorid

(WD 5.3.6 - 09.08.2017)

Milleks?

Üksuse klassifikaatorid on abiks, kui WD-s on kasutusel üksuste lahendus (nt WD-s asub mitu allasutust) ning on tarvis, et mõne andmetüübi ühe väärtuse või mitme väärtuse valikväljade väärtused oleksid kuvatud erinevalt st igal struktuuriüksusel oleksid kasutusel eraldi klassifikaatorid.

Kuidas seadistada?

Oletame, et meil on tegemist Baltikumis asuva ettevõttega ning selle tarvis on loodud Eesti, Läti ja Leedu jaoks eraldi üksused. Kõik kolm riiki kasutavad üht ja sama andmetüüpi „Arve“, millel on valikväli „Käibemaks“ (VAT).

Igas riigis on kasutusel oma käibemaksu liigid ning selle tarvis tuleb luua iga riigi käibemaksu liikide tarvis eraldi klassifikaatorid:

 • Lisame Eesti tarvis klassifikaatori. Selleks anname klassfikaatorile nime. Määrame klassifikaatori laienduse nime - see saab eristavaks tunnuseks ning tuleb kindlasti täita. Lisame käibemaksu liigid.
 • Lisame Leedu tarvis klassifikaatori. Määrame ka laienduse nime. Seekord täiendame laienduse nime Leedu üksuse kaardi ID'ga, mille leiad üksuse kaardilt „Haldamine“ → „Üksused“.

 • Läti üksuse jaoks lisame samuti eraldi klassifikaatori ning laienduse nimeks määrame „vat_üksuseID“.
 • Viimase asjana aktiveerime valikvälja seadetes üksusepõhised klassifikaatorid. Linnutame „Kasuta üksuse klassifikaatorina

Tagasi administraatori juhendi avalehele

et/wd/administraatorile/klassifikaatorid.txt · Viimati muutnud: 2019/08/08 02:06 (väline muutmine)